באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

תקציב עיריית יקנעם לשנת 2022

תקציב עיריית יקנעם לשנת 2022

תקציב עיריית יקנעם לשנת 2022 אושר פה אחד במועצת העיר

התקציב יעמוד על כ- 225 מיליון ₪.

למעלה מ-101 מיליון ₪ יושקעו בחינוך, כ-24 מיליון ₪ ברווחה, התמיכות בנוער יגדלו בכ- 15%.

בין יעדי התקציב: שיפור השירות לתושב, השקעות בצעירים ובגיל השלישי.

רה”ע סימון אלפסי: תקציב שיבטיח את המשך פיתוחה, שגשוגה ופריחתה של יקנעם

יקנעם צועדת קדימה ובשבוע שעבר אושר במועצת העיר פה אחד תקציב העירייה לשנת 2022, והוא מביא עמו בשורות רבות.

התקציב החדש יעמוד על סך 224,986 מיליון ₪ והוא מציג עלייה של כעשרים מיליון ₪ מתקציב השנה הקודמת. מנתוני התקציב עולה שהחינוך ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות, והעירייה תמשיך להשקיע את מרב משאביה בחינוך. תקציב החינוך יעבור בשנת 2022 לראשונה את סף 100 המיליון ₪ ויעמוד על 101,634 מיליון ₪, כחמישה מיליון ₪ יותר מן השנה שעברה. כחלק מתקציב החינוך יושקעו כ-30 מיליון ₪ בגני הילדים, יותר מ – 13 מש”ח בחינוך היסודי, וכ- 30 מיליון ₪ בחטיבות הביניים ובחינוך העל יסודי. בחינוך המיוחד תשקיע העירייה כ- 6.5 מיליון₪.  בנוער וצעירים יושקעו 630 אש”ח, ובמלגות לסטודנטים 300 אלף ₪. כ- 1.3 מיליון ₪ יושקעו בפנימיות יום. בפרויקטים של הפדרציות תשקיע העירייה כ-1.5  מיליון ₪.  במרכז לגיל הרך יושקעו כ- 750 אלף ₪.

תקציב הרווחה יעמוד על 24 מיליון ₪ ויהווה 10% מסך תקציב העירייה. במסגרת תקציב זה יושקעו בתכניות לילד ולנוער כ-3 מיליון ₪, בשירותים לזקן 2.3 מיליון ₪, שירותים לבעלי צרכים מיוחדים 9 מיליון ₪, שירותים לעולים 1.2 מיליון ₪ ועוד.  כ-2.3 מיליון ₪ יושקעו בתכניות לשיקום.

על פי התקציב יושקעו כשני מיליון ₪ בתמיכות. תנועות הנוער יתוקצבו ב- 400 אש”ח שהם כ-15% יותר מן השנה שעברה. הספורט התחרותי יקבל תמיכה של 890 אלף ₪, תמיכות דת יעמדו על 455 אלף ₪, תמיכות בריאות ורווחה 90 אלף ₪, ותמיכות תרבות 85 אלף ₪.

תקצוב העירייה את המתנ”ס יעמוד בשנה הקרובה על כ- 1.7 מיליון ₪, והכספים יושקעו בין היתר בסבסוד חוגים, אירועים, פעילויות, ועוד.

עוד תשקיע העירייה: 15 מיליון ₪  בתברואה וניקיון, למעלה משני מיליון ₪ ביחידה הסביבתית, כמיליון ₪ בספריה ותרבות, 2 מש”ח באחזקת מתקני ספורט, 150 אש”ח בלהקות מקומיות, 130 אש”ח בלהקות מקומיות ועוד.

תקציב העירייה מבטא את צרכי העירייה לשנת 2022. התקציב גובש לאחר עבודה יסודית, מעמיקה ואינטנסיבית שהובילו ראש העיר, הגזברית וסגן הגזברית עם מנהלי המחלקות.  60% מהתקציב מקורו בהכנסות עצמאיות, ו- 40% מקורו בכספים ממשרדי הממשלה השונים.

התקציב, בדומה לקודמיו, מבוסס על הערכות צפי ההוצאות וההכנסות כפי שידועים כיום, והכנתו מבוססת על דיוני תקציב שנערכו עם מנהלות ומנהלי המחלקות בעירייה שפירטו את צרכי מחלקותיהם. התקציב הותאם לצרכים העירוניים תוך שימת דגש על הגדלת אוכלוסיית העיר, וחתירה מתמדת לאיזון. על אף הגידול הרב בתחזוקת היישוב, לא העלתה הרשות גם השנה את הארנונה (פרט לעדכון שמחייב משרד הפנים), ורה”ע לקח על עצמו לגייס את הכספים ממשרדי הממשלה .לצד זאת תמשיך העירייה בפעולות ההתייעלות שלה.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

“שמח שלאחר דיון מעמיק אישרה מועצת העיר פה אחד את התקציב לשנת 2022. התקציב מבטא את צרכי העיר ובמסגרתו נרחיב את סל השירותים לתושב, נשקיע במוסדות החינוך ובתלמידים, נדאג לתחזוקת היישוב, נשקיע בפרויקטים ייחודיים לטובת המערכת כולה ועוד. נמשיך לפתח תשתיות עירוניות ומתקני ציבור, ונדאג לכל שכונות העיר. לצד התייעלות נפעל במקצועיות ובאחריות תוך דאגה לתושבים ולביטחונם, והענקת איכות חיים גבוהה. אני מברך את חברות וחברי מועצת העיר על שיתופי הפעולה למען העיר ולרווחת התושבים. תודה למנכ”לית העירייה, גזברית העירייה, סגן הגזברית, ולעובדות ולעובדים על השותפות וההירתמות. יחד כולם נמשיך לפעול למען העיר ותושביה”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter