באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

תקציב מערכת החינוך יעמוד על כ-94 מיליון ₪

תקציב מערכת החינוך יעמוד על כ-94 מיליון ₪

יקנעם פותחת שנת לימודים

תקציב מערכת החינוך יעמוד על כ-94 מיליון ₪ שמהווים 47% מסך תקציב הרשות.

כ- 60 מיליון ₪ הושקעו בהקמת הקמפוס החדש ושדרוג קמפוס החטיבות לחדשנות.

ההכנות לפתיחת שנה”ל נעשו בצל משבר הקורונה. העירייה נערכה ללימודים במתווים שקבע משרד החינוך, ודאגה לניקוי וחיטוי מוסדות החינוך

כ-5500 תלמידים וילדי גנים ילמדו במוסדות החינוך בעיר. 378 ילכו לראשונה לכיתה א’. 352 ילדים ילכו לראשונה לגני הילדים.

יקנעם מתרגשת לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ”א וכבכל שנה ימשיך החינוך לעמוד בראש סדר העדיפויות היישובי. תקציב מערכת החינוך יעמוד על כ- 94 מש”ח שהם כ – 47% מסך תקציב העירייה.

שנת הלימודים תיפתח בצל משבר הקורונה. לאור זאת נערכה מערכת החינוך העירונית ללמידה תחת מתווה משרד הבריאות.  העירייה דאגה לחיטוי וניקוי מוסדות החינוך. הכיתות והחללים הציבוריים בבתי הספר צוידו במיגון רחב הכולל שילוט, אמצעי מיגון כלליים ואישיים לצוותי החינוך וההוראה, תגבור חומרי ניקיון לכל מסגרת חינוכית ועוד. במסגרת השינויים, הטקסים הנרחבים הוחלפו במפגשים אישיים. ילדי הגנים ותלמידי א’ יוזמנו לפעילויות היכרות קצרות במרחבי החצר או בחלל הכיתה בהתאם לנהלים. כיתות ג-ד יחולקו ויתוגברו בשעות ופעילויות רבות בהתאם למתווה משה”ח. לכיתות ה- ו מתוכננת מערכת שעות ייחודית אשר מטרתה לשמר ככל האפשר את רצף הלמידה ואיכותה, ובחלק מהכיתות ייעשה שימוש במרחבים עירוניים. גם בחינוך הבלתי פורמאלי נעשו הכנות מרובות לפתיחת שנה תוך התאמות למגבלות הקורונה.

מערכת החינוך היישובית תמנה השנה כ- 5460 תלמידים וילדי גנים (לא כולל מעונות היום) שילמדו ברצף חינוכי החל ממעונות היום. מעונות היום היישוביים יכללו שני מעונות בחסות העירייה, מעונות של המתנ”ס, וכן מעונות יום פרטיים.

ביקנעם יפתחו 53 גני ילדים. שני גנים חדשים שבנייתם הסתיימה הקיץ יפתחו בשכונת שער הגיא. בגני הילדים ילמדו 1255 ילדים. 352 ילדים ילכו לראשונה לגן הילדים (גיל 3). 31 גנים יהיו ממלכתיים 12 גנים יהיו ממלכתיים דתיים.  בנוסף לגנים הרגילים יפעלו בעיר גנים קהילתיים וגנים שיש בהם צהרון.

בעיר יפעלו שמונה גנים במסגרת החינוך המיוחד. עוד יפעלו ביישוב: גן מדע וגן מדיה ואלו יתנו מענה לכלל הגנים בעיר.

באגף החינוך נעשתה עבודה מורכבת במטרה להתאים גן לכל ילדה וילד בהתאם ולשביעות רצון ההורים.

378 תלמידות ותלמידים יכנסו השנה לראשונה בשערי בתי הספר וילמדו בארבע עשרה כיתות א’ בששת בתי החינוך היסודיים שבעיר, והם יעשו זאת  לאחר תהליך של בחירת ההורים את בית הספר. 353 תלמידים ילמדו השנה בשכבת כיתות ו’ כבוגרי בתי החינוך היסודיים. בבתי החינוך היסודיים ילמדו בסה”כ 2290 תלמידים.

הרפורמה בחינוך העל יסודי יוצאת לדרך ולראשונה השנה יהיו שתי חטיבות ביניים בעיר: חטיבה לחדשנות ויזמות, וחטיבה לחדשנות ומנהיגות. המהלך הנרחב מתקדם לאחר שנלמד עמוקות עם משרד החינוך ובמסגרתו הוחלט על דגם שייתן מענה מיטבי וייחודי לתלמידי העיר. שתי החטיבות מוקמו בצמידות האחת לשנייה, בקמפוס אורט אלון הישן, ויינתן בהן מענה פדגוגי/אישי/חברתי/רגשי, והן יזינו את התיכון שעובר פיסית לשער הגיא.

בשכבת ז’ בחטיבה לחדשנות ויזמות (החטיבה הקיימת) ילמדו 168 תלמידים.  בסה”כ בחטיבה זו ילמדו 825 תלמידים (שכבות ז’ – ט’).

בשכבת ז’ בחטיבה לחדשנות ומנהיגות שתפעל השנה לראשונה ילמדו 195 תלמידים (רק שכבת ז’). סה”כ תלמידות ותלמידי שכבת ז’ בשתי החטיבות– 363. בסה”כ ילמדו בשתי החטיבות 1020 תלמידות ותלמידים. בכיתת המחוננים העל אזורית שנפתחה בשנה שעברה בחטיבה הקיימת ילמדו השנה 21 תלמידות ותלמידים (שכבת ז’). בכיתת המחוננים של שכבת ח’ בה ילמדו 18 תלמידים.

900 תלמידים ילמדו השנה בתיכון היישובי אורט אלון ע”ש שמעון פרס (שכבות י – י”ב).מבנה התיכון עבר לקריית החינוך בשער הגיא. 293 תלמידים ילמדו בעשר כיתות יב’ כשמיניסטים ובוגרי המערכת.

במסגרת מתווה משרד הבריאות: גני הילדים יפעלו לאורך כל השבוע.  הוקמו מרחבי פרידה בחצרות כדי לאפשר לילדים פרידה נעימה ותמיכה של ההורים. כיתות א‘ – דילמדו חמישה ימים בשבוע (ראשון עד חמישי). כיתות הו ילמדו בהתאם לבקשת ראש העיר לפחות 3 ימים בשבוע, כאשר במספר בתי חינוך נמצא פתרון אף לארבעה ימים. בשאר הימים תתקיים למידה מרחוק. כיתות ז‘ – יב יגיעו לבית הספר יומיים בשבוע, וגם כאן בשאר הימים תתקיים למידה מרחוק. לצד כל זאת תפעל הרשות כאמירה עירונית להגדיל את מספר הימים בהם יגיעו התלמידים פיסית (החל מכיתה ה). בהקשר לכך ברשות עסוקים במיפוי סביבות חינוכיות מחוץ לביהס שיכולות להוות תחליף משמעותי. בעירייה נעשו מאמצים גדולים לגייס מחשבים כדי שלאור הלמידה וההוראה מרחוק לא יהיה תלמיד ללא מחשב ועשרות רבות של מחשבים גויסו וחולקו.

השנה יושם דגש על למידה במרחבים בתוך בית הספר והעיר. ערך הבחירה שמובל בעיר מיושם כבר מכיתה א‘. התכנית העירונית המובילה עיר כבית ספר אשר פותחה במסגרת אוטונומיה יישובית בה זכתה יקנעם, ולפיה קבוצות תלמידים בפיילוט יבחרו עד 40% מתכנית הלימודים, תהווה השנה עוגן למגוון רחב של פעילויות ותתמקד בשלושה תחומים מרכזיים: מוסיקה, איכות סביבה ואנגלית. במסגרת התכנית יתקייםיום קמפוסעירוני ויגיעו אליו תלמידים לפי נטיות ליבם וכישרונם ויוכלו לתת ביטוי לחזקותיהם ולכישוריהם האישיים. התכנית שפותחה בשיתוף אגף מופ, פיקוח משרד החינוך, קהילת החינוך העירונית והפסגה, נבנתה באופן ספירלי כך שבכיתות אב ישהו הילדים יותר במרחב הבית ספרי, כיתות גד יצאו לסביבה הקרובה לבית הספר ומכיתה ה ומעלה יצאו למרחבים העירוניים.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

“נרגשים לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה שבוודאי תהיה מאתגרת. עיריית יקנעם ואגף החינוך עמלים מזה שבועות רבים, ולאורך הקיץ כולו לקראת פתיחת השנה כשהשנה הצטרף לכל עניין הקורונה, ואנו נפעל לתת חינוך איכותי בכל מצב. ביקנעם כל ילד נחשב והמערכת כולה מגויסת להצלחתו ולהגשמת מטרותיו. התברכנו במערכת חינוך חדשנית ופורצת דרך שקיבלה לאחרונה בפעם ה-3 את פרס החינוך הארצי ואין לי ספק שנמשיך לתת את החינוך המוביל לכולם. אני מודה למנהלת אגף החינוך ולכל צוות האגף ולכל מי שעמלו להכין את המערכת לקראת יומה הגדול. אני מברך את מנהלות בתי החינוך, צוותי החינוך, ההוראה והמינהלה, הגננות והסייעות, התלמידים, וילדי הגנים, הנהגות ההורים וכל שאר הורים, ומאחל לכל קהילת החינוך בעיר שנה בריאה, פורייה ומוצלחת”.

מנהלת אגף החינוך ד”ר סימה ניסלבאום:

כל שנה מתחילה בסימן שאלה אומר השיר והשנה נראה שיש יותר מסימן שאלה אחד. שנהאחרת“. המורכבות שהוסיפה הקורונה הובילה אותנו לשילוב כוחות ואיגום משאבים, לעבוד ביצירתיות ובתקווה, לא לתת לתקופה זו לפגוע בתכניות פורצות הדרך של החינוך ביקנעם. אני שמחה ומברכת את ראש העיר והצוותים החינוכיים על העמידה האיתנה ושלא נחים לרגע. השנה תיפתח בסימןעיר כבית ספר“, תכנית חדשנית, הבסיס לקבלת פרס החינוך“.

צילום: דוברות עיריית יקנעם

DSC03701

DSC03700

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter