באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

רמת ישי: רעש מקומי

רמת ישי: רעש מקומי

בעקבות ההתנגדות שהגיש, חבר המועצה גיא זקס, למיקום מחלף ישי תבדוק חברת נתיבי ישראל את רמת הרעש בקדמת ישי במשך שנה. זקס: “צר לי על שהות”ל לא קיבלה במלואה את המלצת החוקרת להציב קירוי אקוסטי כבר בהתחלה”

הועדה הארצית לתכנון ובניה קיבלה חלקית את התנגדותו של חבר המועצה גיא זקס לתכנית הבנייה של מחלף רמת ישי. זקס טען בהתנגדותו כי הקמת המחלף תפגע בתושבי קדמת ישי הסמוכים אליו אשר כבר עתה סובלים מכביש 75. חוקרת הועדה אשר בדקה את הנושא קבעה כי ערכי הרעש הסמוכים לקדמת ישי יהיו ברף הגבוה בתחום התקן המותר ולכן מומלץ לקבל את ההשגה. התנגדות נוספת של זקס להרחקת המחלף נדחתה לחלוטין.

קירוי אקוסטי
גיא זקס, הגיש התנגדות. צילום: יח”צ.

חוקרת הועדה, המתכננת אורלי עין-דר נעים כתבה בחוות דעתה: ” ביחס לסוגיית הרעש. בהתאם לממצאי התסקיר בוצעה בדיקת רעש קיים ועתידי למבני מגורים קיימים הנמצאים בשכונות המערביות של רמת ישי במרחק של 40-700 מ’ מהכביש ובמרחק של 700 מ’ מהרמפות המזרחיות של מחלף רמת ישי. מתוצאות החישוב עולה כי מפלסי הרעש החזויים קרובים מאוד לסף העליון של הקריטריונים המותרים. מסקנות התסקיר הן שהרעש נגרם בעיקר מהכביש, כאשר תרומת רעש מרמפות המחלף היא קטנה מאוד. יחד עם זאת אני ממליצה להוסיף מיגון או מיסוך אקוסטי להגנה”

למרות המלצתה החד משמעית של החוקרת נמנעה הועדה הארצית מלקבל אותה במלואה והחליטה לערוך בדיקות יארכו כשנה לפני החלטה על הקמת מיגון אקוסטי: “הועדה מקבלת חלקית את המלצות החוקרת בנושא אקוסטיקה: הועדה דוחה את המלצת החוקרת להוסיף מיגון אקוסטי ברמת ישי אך בשל הערכים הגבוליים שנתקבלו, ממליצה כי ברמת ישי ייערכו מדידות מיד עם פתיחת הכביש לתנועה וכן כעבור שנה מיום פתיחת הכביש לתנועה, יבוצעו מדידות רעש”

זקס: “אני שמח כי זעקתי והתנגדותי למיקום המחלף, בשמם של התושבים בקדמת ישי וברמת ישי כולה, הניבה מעקב רגיש יותר אחר מפגעי הרעש שייגרמו בעקבות המחלף והגדלת נפחי התנועה בכביש. צר לי על שהות”ל לא קיבלה במלואה את המלצת החוקרת להציב קירוי אקוסטי כבר בהתחלה, ואני סבור כי על המועצה להיאבק לפחות על זה, ואפילו לשקול הגשת עתירה לבג”צ בנושא. מניסיון, אפילו איום אמין בהגשת עתירה יכול לשכנע את מקבלי ההחלטות לבצע את בקשתנו הצנועה, שנועדה לצמצם את נזקי הרעש ואת הפגיעה באיכות חיי התושבים בקדמת ישי וברמת ישי כולה.

חשוב לי לומר כי באתי לוועדה בלי כלים אמיתיים להגשת התנגדות מקצועית, שכן בניגוד לגורמים אחרים באתי ללא תמיכת המועצה שלי, וללא כל חוות דעת מקצועיות שיכלו להתמודד הן עם טיעוני החברה הלאומית לדרכים והן עם שאלות החוקרת. אני משוכנע שלו המועצה היתה נרתמת להובלת המאבק על איכות חייהם של תושבי קדמת ישי ודורשת את הרחקת המחלף, היינו יכולים להשיג הרבה יותר בתהליך הזה, לטובת התושבים”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter