באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

רמת ישי: נשאר בבית

רמת ישי: נשאר בבית

יעקב זוהר מסרב להתפטר מחברותו במועצה גם לאחר שנדחה הערר שהגיש לוועדה לניגוד עניינים שקבע כי אינו יכול לשמש גם כחבר מועצה ברמת ישי וגם כראש מועצה ממונה. זוהר: ” בקואליציה רוצים להפטר ממני”

יו”ר האופוזיציה ברמת ישי, יעקב זוהר מסרב להתפטר גם לאחר שנדחה הערר שהגיש על החלטת הועדה לניגוד עניינים לפיה הוא אינו יכול לשמש הן כחבר מועצה ברמת ישי והן כראש מועצה ממונה במועצה האזורית בוסתן אל-מארג’. לטענת זוהר, מי שממונה עליו הוא משרד הפנים ואילו הועדה מונתה על ידי משרד המשפטים ולכן החלטתה לא רלבנטית.

הוועדה לניגוד עניינים
יעקב זוהר, לא מתפטר.

כזכור, נדרשה הוועדה לניגוד עניינים לנושא לאחר שקבלה פנייה מחבר המועצה דב ברקאי. הוועדה כתבה בחוות דעתה: “בנסיבות המתוארות לעיל, לכאורה ניתן היה לגבש הסדר שינטרל באופן משמעותי את ניגוד העניינים העלול להתעורר בין כהונתו של מר זוהר כחבר מועצה ברמת ישי לבין מילוי תפקידו כראש הוועדה הקרואה במועצה האזורית בוסתאן אל מרג’. זאת, נוכח מיעוט הממשקים ביניהן. ואולם, יש לזכור גם, כי תיתכן אפשרות שבה יתעורר ניגוד עניינים בין שתי הרשויות, והעובדה, שמר זוהר מכהן כיו”ר הוועדה הקרואה, הגורם שעליו מוטלת האחריות להתנהלותה של המועצה האזורית, תקשה על גיבושו של הסדר למניעתו.

בנוסף, ההלכה שנקבע בפסק הדין בעניין רביבו היא ברורה וחד-משמעית. הוועדה סברה, איפוא, כי אין זה נכון שהיא תקבע שראוי לאשר הסדר העומד בסתירה להלכה זו. לגישתה של הוועדה, כל עוד בית המשפט העליון לא מצא לנכון לקבוע סייגים לגישה שמצאה את ביטויה בפסק הדין בעניין רביבו, אין מקום שמר זוהר יכהן כחבר המועצה המקומית רמת ישי במקביל לכהונתו כראש המועצה הממונה בוסתאן אלמרג’.”

יו”ר האופוזיציה, יעקב זוהר אמר בתגובה: “מי שאחראי עליי הוא משרד הפנים ואני מקבל הוראות רק ממנו. בקואליציה רוצים להפטר ממני אבל הם לא מבינים שגם אם אני אאלץ להתפטר, אני אשאר בא כח הסיעה וכל הסכם חייב להחתם איתי. בישיבת המועצה האחרונה העדפתי להשאר בבית ולטפל בגינה ולא לבוא לישיבה ולשמוע את השטויות והריבים שלהם”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter