באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

רמת ישי: לא מתפטר

רמת ישי: לא מתפטר

למרות חוות דעת של הוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד המשפטים, החליט יו”ר האופוזיציה ברמת ישי שלא להתפטר מתפקידו עד להחלטת בית משפט בנושא. יעקב זוהר: “הוועדה היא רק וועדה מייעצת, אכבד כל החלטה של בית המשפט”

יו”ר האופוזיציה ברמת ישי, יעקב זוהר בחר שלא להתפטר מחברותו במועצה למרות חוות דעת של משרד המשפטים לפיה הוא מצוי בניגוד עניינים עם משרתו כראש מועצה ממונה של המועצה האזורית בוסתן אל מרג’. לטענת זוהר חוות הדעת מהווה המלצה בלבד ולכן אינה מחייבת אותו.

הוועדה לניגוד עניינים
יעקב זוהר, מחכה להחלטת בית המשפט.

הוועדה אשר קיבלה פנייה מחבר המועצה דב ברקאי כתבה בחוות דעתה: “בנסיבות המתוארות לעיל, לכאורה ניתן היה לגבש הסדר שינטרל באופן משמעותי את ניגוד העניינים העלול להתעורר בין כהונתו של מר זוהר כחבר מועצה ברמת ישי לבין מילוי תפקידו כראש הוועדה הקרואה במועצה האזורית בוסתאן אל מרג’. זאת, נוכח מיעוט הממשקים ביניהן. ואולם, יש לזכור גם, כי תיתכן אפשרות שבה יתעורר ניגוד עניינים בין שתי הרשויות, והעובדה, שמר זוהר מכהן כיו”ר הוועדה הקרואה, הגורם שעליו מוטלת האחריות להתנהלותה של המועצה האזורית, תקשה על גיבושו של הסדר למניעתו.

בנוסף, ההלכה שנקבע בפסק הדין בעניין רביבו היא ברורה וחד-משמעית. הוועדה סברה, איפוא, כי אין זה נכון שהיא תקבע שראוי לאשר הסדר העומד בסתירה להלכה זו. לגישתה של הוועדה, כל עוד בית המשפט העליון לא מצא לנכון לקבוע סייגים לגישה שמצאה את ביטויה בפסק הדין בעניין רביבו, אין מקום שמר זוהר יכהן כחבר המועצה המקומית רמת ישי במקביל לכהונתו כראש המועצה הממונה בוסתאן אלמרג’.”

יו”ר האופוזיציה, יעקב זוהר: “נבחרתי על ידי 41% מתושבי רמת ישי ולכן אמשיך לייצג אותם עד להחלטת בית משפט שתחייב אותי להתפטר. הוועדה קבעה שיש מיעוט ממשקים בין שתי הרשויות והחליטה להמליץ על התפטרותי בגלל הלכת רביבו שם התנאים היו שונים לחלוטין. לדב ברקאי לא חסר כסף ואני מזמין אותו לפנות אל בית המשפט כי אני בטוח שהוא יפסיד שם. אם בכל זאת יקבע בית המשפט שאיני יכול לשמש בשני התפקידים אאלץ להתפטר מתפקידי ברמת ישי מכיוון שהפרנסה שלי חשובה יותר.”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter