באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

רמת ישי: המועצה תפצה על נזקי הצפה

רמת ישי: המועצה תפצה על נזקי הצפה

המועצה המקומית ברמת ישי תפצה זוג תושבים בשל הצפות שגרמו לנזקים בביתם בשנים 2000-2008. כב’ השופטת נבילה דלה-מוסא: ” המועצה יכולה הייתה ואף צריכה כעניין של מדיניות, בתור רשות מקומית, לצפות את ההצפה והנזקים”

בית משפט השלום בנצרת קבע לאחרונה כי המועצה המקומית רמת ישי תפצה את דוד ואילנה זקס מרחוב החרצית בגין נזקי הצפות שארעו בביתם לפני שנת 2008. על פי פסק הדין שתלם המועצה לבני הזוג זקס 50 אלף ₪ כשבנוסף תחויב בהוצאות בסך כולל של 27 אלף ₪.

בית משפט השלום בנצרת
המועצה המקומית רמת ישי. צילום: רונן צומר.

ביתם של בני הזוג זקס, הכולל יחידה מרכזית ויחידת דיור נוספת, ממוקם במורד רחוב חרצית כשמעל לרחוב זה נמצא רחוב היסמין שבו קיים שטח הכולל בתים וכבישים ציבוריים. רחוב החרצית סלול חלקית כשליד בית משפחת זקס קיימת  דרך כורכר ללא כל מדרכות, ורק בשנת 2008 בנתה הנתבעת אבני שפה.

לטענת בני הזוג זקס, על אף שהם שילמו את מלוא ההיטלים שנדרשו לשלמם בגין סלילת כביש ומדרכה שיובילו לביתם, המועצה לא סללה כל כביש או מדרכה ואף לא טרחה למצוא כל פתרון סביר לצורך ניקוז המים מהשטחים הציבוריים, דבר שגרם להתנקזות מי הגשמים מן השטח הציבורי אל עבר ביתם. לאחר הגשת התביעה, ביצעה המועצה, בשנת 2008, אבני שפה אשר הביאו לעצירת הסחף וההצפות.

בית המשפט דחה את טענת המועצה לפיה היה על בני הזוג זקס לבנות גדר שלו היתה מוקמת היתה מונעת את ההצפות. לדברי כב’ השופטת נבילה דלה-מוסא, העובדה שבני הזוג זקס קיבלו טופס 4 כשבאותו טופס מאשרת וועדת התכנון והבניה כי הבניין נבנה בהתאם להיתרי הבנייה הר שברור שהבית נבנה בהתאם להיתר הבניה וכי אי בניית הגדר לא היוותה חריגה מהיתר הבניה. בנוסף כתבה השופטת בפסק דינה כי לא שוכנעה כי היה בבניית הגדר כדי לפתור את בעיית הניקוז, וכי, לכל היותר, היה בה כדי לצמצם מהיקפה.

כב’ השופטת דלה-מוסא לא ניקתה גם את בני הזוג זקס והטילה עליהם אשם תורם שלטעמה בחרו לעצום עיניים ולא לפעול לשם הקטנת הנזק, אלא בחרו להסתכן מרצונם ובנו את היחידה הנוספת תוך שהם מודעים לכך כי אירועי ההצפה טרם טופלו על ידי המועצה ועוד כשמדובר בתוספת בנייה הממוקמת במקום שהוא נמוך יותר מהמקום שבו נבנתה היחידה העיקרית.

כב’ השופטת דלה-מוסא: “הנתבעת כרשות מקומית שבתחום שיפוטה ארע האירוע נשוא הליך זה, אחראית אחריות מושגית לתחזוקתה התקינה של מערכת הניקוז בשטחה וזאת מכוח סעיף 235(2) לפקודת העיריות. אחריות זו הינה כלפי כל בעל רכוש אשר רכושו עלול להינזק כתוצאה מליקוי במערכת הניקוז שעליה ועל תחזוקתה היא אחראית. הנתבעת יכולה הייתה ואף צריכה כעניין של מדיניות, בתור רשות מקומית, לצפות את הצפת היחידה הנוספת של דירת התובעים והנזקים שנגרמו בעקבות אירועי ההצפה”.

במועצת רמת ישי בחרו שלא להגיב לידיעה.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter