באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

רמת ישי: המועצה תחויב לתת אישור

רמת ישי: המועצה תחויב לתת אישור

מועצת רמת ישי חויבה לתת לבעלי בית הדקל אישור לפיו אין חובות למועצה בגין המבנה דבר אשר סולל את הדרך להצבת שלט אלקטרוני במקום. ניר חבקין בתגובה ” אדרוש כי בן אליעזר יחזיר למועצה את הוצאות המשפט”

עתירה מנהלית שהוגשה כנגד מועצת רמת ישי התקבלה על ידי שופט בית המשפט המחוזי, שאהר אטרש. הבקשה הוגשה על ידי שניים מתושבי רמת ישי, משה מוסקל ויהושע רזניק אשר ביקשו אישורי בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה מבוא עמקים על מנת להציב שלט אלקטרוני בבית הדקל. הועדה התנתה את מתן האישור בכך שהתושבים ימציאו מסמך המוכיח כי אין להם כל חוב למועצה בגין השטח האמור אלא שהמועצה סירבה להנפיק אישור כזה.

בית הדקל
בן אליעזר, יחויב לשלם למועצה?

באין מוצא אחר, פנו התושבים אל בית המשפט המחוזי בעתירה מנהלית, על מנת שזה יורה למועצה להנפיק את המסמך ויורה לועדה לתת אישורי בניה. יש לציין כי בתחילת הקדנציה החליטה המועצה לאסור לחלוטין שלטים אלקטרונים ברחבי הישוב, החלטה אשר אפשרה לראש המועצה לדחות בקשות מעין אלה בנימוק של צביון הישוב אלא שבהמשך הקדנציה הפכה המועצה את החלטתה ביוזמתו של ראש המועצה, עופר בן אליעזר.

שופט בית המשפט המחוזי, שאהר אטרש קיבל כאמור את טענות העותרים כנגד המועצה “בהעדר חובות שחבים העותרים למועצה, אין כל מניעה שזו תנפיק לעותרים את האישור המבוקש” כב’ השופט אטרש ציין עם זאת כי נצברו חובות ממועד הגשת העתירה ועד הפסיקה, יהיו העותרים חייבים לשלמם בטרם יקבלו את האישור.

יו”ר האופוזיציה, ניר חבקין “אמנם השופט לא קבע צו להוצאות אבל ייצוג המועצה בבית המשפט עלה כסף למשלם הארנונה ואני מתכוון לדרוש כי סכום זה יצא מכיסו של בן אליעזר. דברים מעין אלה לא צריכים להגיע כלל אל בית המשפט”

ראש המועצה, עופר בן אליעזר ודוברו, נועם רגב, בחרו שלא להגיב לידיעה.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter