באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

רמת ישי: דוח לא חיובי

רמת ישי: דוח לא חיובי

מבקר המדינה קנס הן את סיעת ‘מחר’ בראשותו של יונתן הירשפלד והן את סיעת ‘עתיד חדש’ בראשותו של יעקב זוהר בשל ניהול חשבונות שלא בהתאמה מלאה להנחיות המבקר במהלך מערכת הבחירות המוניציפאליות.

שתיים מהסיעות שהתמודדו בבחירות המקומיות האחרונות נקנסו על ידי מבקר המדינה בשל כשלים שונים. סיעת ‘מחר’ נקנסה בסכום של 5,065 ₪ ואילו סיעת ‘נתיב חדש’ נקנסה בסכום של 8,358 ₪. על פי הדוח הכספי של סיעת ‘מחר’, הכנסותיה בתקופת הבחירות הסתכמו ב-67,952 ₪, מהם 50,652 ₪ מאוצר המדינה ו-17,300 ₪ מתרומות והוצאותיה הסתכמו ב-67,952 ₪ ואילו הוצאותיה הסתכמו ב-68,708 ₪. לפיכך, על פי הביקורת, סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של 756 ₪, סכום שאינו בעייתי לכשעצמו.

עם זאת, על פי המבקר, הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה. הדבר התבטא בעיקר בכך שהסיעה לא שמרה אסמכתאות בגין תרומות שקיבלה, לא היו בידה אסמכתאות בגין הוצאות שהוציאה, לא כללה בחשבונותיה את מלוא הוצאותיה, שילמה הוצאות במזומן מעל למותר ושילמה הוצאות שלא דרך חשבון הבנק שיוחד למערכת הבחירות. לפיכך ניתן דוח לא חיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעה.

מבקר המדינה
יונתן הירשפלד (משמאל), נקנס על ידי המבקר.

מבקר המדינה: “בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה ולאחר ששקלתי, בין היתר, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, אני ממליץ להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון הוצאות הבחירות בשיעור של 10%, שערכו 5,065 ₪”.

גם סיעת ‘נתיב חדש’ בראשות יעקב זוהר נקנסה על ידי המבקר. על פי הדוח הכספי של הסיעה, הכנסותיה בתקופת הבחירות הסתכמו ב-134,071 ש”ח, מהם 75,978 ₪ מאוצר המדינה ו-58,000 ₪ מתרומות והוצאותיה הסתכמו ב-151,990 ₪. לפיכך, על פי הביקורת, סיימה הסיעה את תקופת הבחירות בגירעון בסכום של 17,919 ₪. על פי סעיף 15 לחוק, תקרת ההוצאות לסיעה הייתה 151,956 ש”ח, הסיעה קיבלה תרומות מתאגידים בסכום כולל של 15,000 ₪. הכנסות הסיעה חרגו אפוא מהגבולות האמורים בסעיף 16 לחוק. גירעון הסיעה לאחר הביקורת הסתכם ב-17,919 ₪ אך הסיעה הסבירה להנחת דעתו של המבקר כיצד בכוונתה לכסות את הגירעון.

על פי דו”ח המבקר, הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה. הדבר התבטא בעיקר בכך שהסיעה לא שמרה אסמכתאות בגין תרומות שקיבלה, החזירה תרומות במזומן,שלא באמצעות חשבון הבנק, לא היו בידה אסמכתאות בגין הוצאות שהוציאה ולא היו בידה אסמכתאות להוצאות שהוציאה. לפיכך ניתן דוח לא חיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעה.

מבקר המדינה: “בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה ולאחר ששקלתי, בין היתר, את ההסברים שקיבלתי מהסיעה, אני ממליץ להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון הוצאות הבחירות בשיעור של 11%, שערכו 8,358 ₪”.

ממלא מקום ראש מועצת רמת ישי, יונתן הירשפלד אמר בתגובה: “ראשית, אני שמח שהמבקר בדק. אני פתוח לבקורת ואלמד ממנה. שנית, אני נתתי למפלגה הלוואה של 50 אלף ₪ אך לקחתי בחזרה רק 40 אלף. המבקר טוען שזה לא בסדר אבל מצד שני אסור לי להכניס את המפלגה לגרעון. אני מרוצה מאוד מכך שסיימנו בגרעון כל כך נמוך”

יעקב זוהר אמר בתגובה: “יש לנו את כל מה שצריך אצל רואה החשבון שלנו המבקר פשוט לא ביקש את זה. חלק מההלוואות שקיבלנו החזרנו במזומן כי נגמרו לנו הצ’קים ויש לנו אסמכתאות שהכסף שולם”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter