באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: שישה מליון ₪ הנחות

קרית טבעון: שישה מליון ₪ הנחות

המועצה המקומית קרית טבעון מעניקה הנחות בארנונה בסך מצטבר של שישה מליון ₪, כשחלק ניכר הינו לאזרחים ותיקים. גזבר המועצה: “חל גידול חד בהנחות, יש גידול ממוצע של חצי מליון ₪ בהנחות כל שנה”. 

אזרחים ותיקים.
קרית טבעון, הנחות גבוהות בארנונה. צילום: רונן צומר.

רואה החשבון של המועצה המקומית קרית טבעון, אמר בישיבת המועצה האחרונה כי המועצה המקומית קרית טבעון מעניקה שישה מליון ₪ בהנחות ארנונה לתושבים מדיי שנה וזאת מתוך גבייה של 30מליון ₪. לדברי רו”ח זיסר רוב רובן של ההנחות הינן הנחות אוטומטיות הנדרשות על פי חוק מדינה ובהן הנחות לאזרחים ותיקים, ניצולי שואה ואמהות חד הוריות. הנחות אלה אינן תלויות במבחן הכנסה והן ניתנות אוטומטית לזכאים גם אם מצבם הכלכלי הוא איתן ביותר. ההנחה המשמעותית ביותר מבחינת קרית טבעון הינה הנחת האזרחים הותיקים וזאת בשל ריבוי האוכלוסייה המבוגרת ביישוב.

רו”ח זיסר: “אם לוקחים את מה שמוציאה הרשות על חינוך ורווחה אז רואים שהמועצה משתיתה את הפעילות השוטפת על הארנונה ממסחר. הארנונה הכוללת היתה 56 מליון ובקיזוז ההנחות 50 מליון. מתוך זה גבתה המועצה 48 מליון שזה אחוז יפה. יש הרבה מאוד הנחות שאינן תלויות במבחן הכנסה, ניתן להסתכל על זה מבחינה מוסרית ואפשר להסתכל מהבחינה הכלכלית. יש אנשים שהכנסתם החודשית גבוהה מ-50 אלף ₪ אבל הם אזרחים ותיקים ולכן אוטומטית הם מקבלים הנחה

גזבר המועצה, זאב זימל: “חל גידול חד בהנחות, יש גידול ממוצע של חצי מליון ₪ בהנחות כל שנה וזה מגביל את יכולת הגבייה של המועצה”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter