באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: קרית צינורות

קרית טבעון: קרית צינורות

איגוד הערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה ומועצת קרית טבעון מתנגדים להעברת קונדנסייט בצינור שיונח בין אתר חגית למפרץ חיפה דרך קרית חרושת, דבר שעלול להשפיע גם על איכות האוויר. מנכ”ל האיגוד: “לא ניתן לקבוע מה יהיו ההשלכות והמשמעויות על הסביבה”

צינור נוסף עומד לעבור בקרבת קרית חרושת. השכונה שבקרבתה עוברים לא מעט צינורות עומדת להפוך לבית לצינור המתוכנן בין אתר זיקוק הגז הגולמי בחגית לבין בז”ן וזאת במסגרת תמ”א 37. הצינור אמור להעביר קונדנסייט שהוא תוצר לוואי של הזיקוק אל בז”ן אשר ישתמשו בו בתהליך הייצור. במועצה המקומית קרית טבעון כבר הגישו התנגדות להקמת הצינור וגם איגוד הערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה מתנגד לנושא לפי שעה וזאת מכיוון שללא בדיקת איכות החומר לא ניתן לדעת כיצד ישפיע השימוש בו על איכות האוויר באזור, שאינה מין המשופרות גם כך. תכנון הצינור והפקדתו להתנגדויות גם מטילים צל כבד על האפשרות של המאבק בחוות הגז להביא לתוצאות המקוות שכן נראה כאילו רשויות המדינה מתייחסות לאתר הזיקוק בחגית כאל עובדה מוגמרת.

קונדנסייט
צינור בקרבת קרית חרושת.

באיגוד הערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה מבקשים להדגיש כי לאחר שפורסמה תכנית להעברת צינור שיוביל חומר מסוג קונדנסייט מאתר הקבלה והטיפול בגז שליד תחנת הכח חגית לבזן, התקיימה ישיבה בוועדה המחוזית שדנה בתכנית לפני התכנסות המועצה הארצית  בסוף החודש. במהלך הישיבה הביעה נציגת איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה מספר הסתייגויות לסעיפים שונים בתכנית.

ד”ר עופר דרסלר, מנכ”ל איגוד ערים: “על פי התוכנית החדשה, הגז שיגיע מן הים ינחת באתר הקבלה בצמוד לתחנת הכוח חגית ויעבור תהליכים שונים לניקוי וזיקוק לפני שיועבר ללקוחות. בין היתר בתהליך הניקוי אותו עובר הגז מתקבל  חומר נוזלי  בשם קונדנסייט, העלול  להכיל גם מתכות כבדות (יסודות רעילים). חומר זה, על-פי התכנית שהוצגה, יועבר לשימוש בז”ן. לצערנו, התכנית שהובאה לדיון לא כללה נתונים לגבי הרכב החומר והשימוש שיעשה בו בבתי הזיקוק ולא לוותה במסמכים הנדרשים, שיהוו בסיס מקצועי, הנדסי וסביבתי לבחינתה. מבלי שיוצגו הנתונים והמסמכים האלה, לא ניתן לקבוע מה יהיו ההשלכות והמשמעויות שלה על הסביבה. לפיכך, במהלך הישיבה העלתה נציגת איגוד ערים להגנת הסביבה שתי השגות לגבי התכנית, האחת היא שלא פורט בה מהי מטרת העברת החומר לבתי הזיקוק ומה השימוש שייעשה בו והשנייה נוגעת לתוואי שבו מיועד לעבור הצינור והאם תוואי זה הינו ישים ועומד בתנאים ובתקנות”.

דוברת המועצה המקומית קרית טבעון, עדנה פרידמן מסרה בתגובה: “המועצה המקומית קרית טבעון העבירה למשרד הפנים ולמנהל התכנון, מכתב הסתייגות מפורט לתוספת לתמ”א 37. ההתנגדות גורסת, שאופן הגשת התוספת לתמ”א הוצגה באופן חסר, לקוי, נטול שקיפות וחסר במידע, ומשום כך, גם האפשרות להתייחסות ממוקדת – לא יכולה להתקיים. בהתאם לכך, המועצה דרשה ממנהל התכנון למשוך השינוי המבוקש”.
 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter