באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: סוף לתחנת המעבר

קרית טבעון: סוף לתחנת המעבר

תחנת המעבר לגזם ולפסולת גושית הממוקמת ברמת טבעון הפסיקה את פעילותה החל מה-1 בינואר וזאת לאחר שהקבלן החליט שלא להפעילה יותר ולהעביר את הפסולת לתחנה שמחוץ ליישוב.

תחנת המעבר בקרית טבעון תחדל לפעול ב 1 בינואר 2015 וזאת לאחר מאבק ממושך של קבוצת תושבים מרמת טבעון וחברת המועצה ד”ר נאוה סבר. ההחלטה נפלה באופן דרמטי במהלך ישיבה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה כאשר למועצה נודע כי הקבלן מיוזמתו החליט לוותר על הפעלת המקום וזאת כאשר בפני הוועדה עמדה הצעת החלטה לאשר את המשך הפעלתה של התחנה. מעט לאחר תחילת הישיבה, יצאו ראש המועצה מהנדס המועצה והיועץ המשפטי להתייעצות, וכשחזרו, הוצג לפני המליאה מכתב מהזכיין במכרז סילוק הגזם והאשפה, שלדבריהם, הגיע 3 שעות קודם לישיבה, בו הודיע כי יעביר את הגזם והפסולת הגושית של טבעון לתחנת מעבר שאינה בתחום המוניציפלי של הישוב. בעקבות זאת התחייב אריאלי כי לא יאושר המשך שימוש חורג לתחנת המעבר והיא תחדל לפעול החל מ 1.1.2015.

רמת טבעון
נאוה סבר, הצליחה במאבק.

כידוע משמש המקום כתחנת המעבר לגזם ופסולת גושית (מפג”ש). התחנה פעלה שלא בהתאם ליעוד הקרקע במקום וגרמה למטרדים סביבתיים לתושבי רמת טבעון ולמוסדות החינוך הסמוכים חטיבת הבנים ופנימיית רמת הדסה. על פי התב”ע החלה במקום השטח מוגדר כ “אזור לתכנון בעתיד”. תחנת המעבר פעלה על סמך היתר לשימוש חורג החל משנת 2002. בשנת 2014 מסתיים האישור שניתן ב 2009 לשימוש חורג לתחנת המעבר למשך 5 שנים.

כזכור, כ 100 תושבים,  שסבלו מאד ממטרדי הרעש והאבק של תחנת המעבר, פנו למועצה “לתקן את מה שקלקלה” ולבטל את תחנת המעבר. משלא נענו , פנו לעמותת “אדם טבע ודין”, לועדה המחוזית ולסיעת האופוזיציה ‘כולנו טבעון’. בעקבות פנייתם, העלתה ד”ר נאוה סבר, הצעה לסדר בה דרשה לא לאשר המשך שימוש חורג במקום ולהכין תב”ע מקומית חדשה, זאת מאחר וחידוש חוזר ונשנה של שימוש חורג מהווה נוהל לא תקין ואינו חוקי ושימוש קבוע לצורך תחנת מעבר מחייב שינוי יעוד באמצעות תב”ע חדשה או תיקון הקיימת. כשהנחייה מפורשת ברוח זו מופיעה בפניות למועצה מלשכת התכנון המחוזית ומארגון “אדם טבע ודין”.

דוברת המועצה המקומית קרית טבעון, עדנה פרידמן: “מה שגרם לשינוי הוא הצהרתו של הקבלן הזוכה כי הוא מתכוון להשתמש באתר אחר. איננו יודעים עדין מהו ייעוד הקרקע, הוא ייקבע על פי מה שיוחלט בהנהלת המועצה”.
 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter