באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון : נערכה בוררות בנושא אזורי החיץ מול קק”ל ומשרד החקלאות

קרית טבעון : נערכה בוררות בנושא אזורי החיץ מול קק”ל ומשרד החקלאות

בעוד כשבועיים ישיב נציג משרד החקלאות האם העתירה של התושבים התקבלה או נדחתה

ביום חמישי שעבר  נערכה בחדר הישיבות של מועצת קרית טבעון בוררות מטעם משרד החקלאות בנוגע להיתר כריתה של קק”ל לביצוע אזורי ביערות הסובבים את הקריה. הבוררות הינה בהמשך לערר אותו הגישו תושבים מקרית טבעון המתנגדים לאישור הכריתה כפי שזה ניתן לרשות המקומית.
כזכור, מזה מספר שנים הרשות הארצית לכבאות והצלה דורשת ממועצת קרית טבעון לבצע אזורי חיץ ביערות הסובבים את הקריה,  על האגרונום חנוך בורגר הופקד ביצוע הפרויקט והוא אכן הכין תכנית המבוססת על מודל חדשני שמטרתו גיזום וכריתה מינימליים אשר יבוצעו רק לאחר בחינה מדוקדקת של הצמחייה, סוג העצים, מצבם ותנאי השטח. “לא יפגע שום עץ טבעי למקום (כמו אלונים או רחבי עלים) אלא אם מצבו של העץ לא טוב” הבטיח בורגר. “אנו מתרכזים בעיקר בטיפול בצמחיה נמוכה, מחטניים ואקליפטוסים המהווים בסיס אנרגטי חזק לליבוי שריפה. הטיפול שיבוצע בשטח יקטין את רגישות היישוב לשריפות ויצמצם את פוטנציאל הבעירה”.
בבוררות שנערכה כאמור בשבוע שעבר השתתפו: נציגי משרד החקלאות, נציגי קק”ל, נציגי שירותי כבאות והצלה, מנהלים  מהמועצה המקומית, מתכנני הפרויקט, חברי מליאת המועצה ותושבים. הצדדים הציגו את תמצית הדברים כאשר את התושבים ייצג עו”ד ישראל הרפז אשר העלה את טענות המתנגדים בפני נציג משרד החקלאות. הערר מתמקד בטענה כי אישור הכריתה שניתן לרשות המקומית הינו כללי מידי ובהיקף לכאורה נרחב מידי.
בסיום הדיון יצאו המשתתפים לסיור בשטח ובמסגרתו אף הובהר לגורמים השונים בצורה קונקרטית ומוחשית נחיצותו של הפרויקט.
בעוד כשבועיים ישיב נציג משרד החקלאות האם העתירה של התושבים התקבלה או נדחתה.
מודגש כי הפערים המקצועיים בין האגרונום של המועצה לבין האגרונום מטעם התושבים, הינם קטנים כמו כן ראש המועצה דוד אריאלי שב והבטיח כי ישתף את התושבים בשלבים השונים של ביצוע הפרויקט.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter