באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: ניטור לחוות המיכלים

קרית טבעון: ניטור לחוות המיכלים

בעקבות לחץ ציבורי שהובילה חברת המועצה נאוה סבר יציב איגוד ערים לאיכות הסביבה ניידת לדיגום איכות אויר בחוות המכלים באלרואי. מעתה יוכלו תושבי אלרואי לדעת מה הם נושמים.

נצחון קטן לתושבי אלרואי  ולתושבי קרית חרושת הסובלים מחוות המיכלים. איגוד הערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה עומד להציב תחנת ניטור חדשה בסמוך לחווה אשר תפקידה יהיה לבדוק מהי כמות המזהמים הנפלטים לאוויר כתוצאה מפעילות חוות המיכלים. ההחלטה התקבלה לאחר שבמסגרת השלמות לתסקיר השפעה על הסביבה לקרקעות הצפון  משנת 2011 קבע משרד הגנת הסביבה, בהתייחס לחוות המכלים באזור קרית טבעון, כי לאור רגישות אזור מפרץ חיפה בהיבט של איכות אויר, יש להתקין גגות קבועים על מכלי אחסון הדלק הגולמי בנוסף לגג צף ואטמים כפולים, כפי שנעשה במכלי הדלק הגולמי בבז”ן. כמו כן דרש משרד הגנת הסביבה ליישם בכל אתרי תש”ן את האמצעים המרביים מעבר ל BAT, כך שאיכות האויר לא תחרוג מתקני הסביבה וערכי היעד בתנאי פיזור מטאורולוגים מחמירים.

איגוד ערים לאיכות הסביבה
חוות המיכלים, תוצב ניידת ניטור אוויר.

בהמשך לתשובה שהתקבלה מהמשרד להגנת הסביבה, העלתה חברת המועצה נאוה סבר הצעה לסדר, לפיה יציב איגוד ערים לאיכות הסביבה ניידת לדיגום איכות אויר בקרבת חוות המיכלים וכי תש”ן תדרש לבצע את כל הבדיקות הנחוצות, ולנקוט בכל האמצעים לצמצום פליטות, כך שאיכות האויר לא תחרוג מתקני הסביבה וערכי היעד בתנאי פיזור מטאורולוגים מחמירים.

מאיגוד הערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה נמסר כי “האיגוד מתכוון להציב בשכונת אלרואי תחנת ניטור אוויר ניידת. ניידת איכות האוויר תוצב במקום במטרה למדוד את איכות האוויר בקרבת חוות המיכלים של תש”ן באלרואי, בדגש על בנזן. יש לציין כי בעבר בוצעה במקום מדידה של בנזן ולא נרשמו חריגות, הן מערך היעד (שאינו מחייב מבחינה חוקית אך אליו שואפים מבחינה סביבתית) והן מערך הסביבה השנתי.

נתוני ניטור רציפים יועברו מהתחנה למרכז הבקרה באיגוד, בזמן אמת ובאופן שוטף. התחנה תנטר את החומרים: NOX (תחמוצות חנקן), CO (חד תחמוצת הפחמן), O3  (אוזון), BTEX  (בנזן, תולואן, קסילן), PM2.5, PM10 (חלקיקים זעירים מרחפים), מהירות ועוצמת רוח, טמפרטורת הסביבה.

הניידת צפויה להתמקם באזור במהלך המחצית השנייה של שנת 2015″.

 

 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter