באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: מי התחזה למועצה?

קרית טבעון: מי התחזה למועצה?

מודעת דרושים מזויפת התפרסמה בשם המועצה המקומית קרית טבעון באחד מאתרי הדרושים הגדולים במדינה. במועצה מיהרו להגיש תלונה במשטרה. חבר המועצה, עמית אבני “דרשתי שתוגש תלונה”

אלמונים התחזו לעובדי המועצה המקומית קרית טבעון ופרסמו מודעת דרושים מזויפת בשמה באחד מלוחות הדרושים הגדולים באינטרנט. המודעה אשר פורסמה בתאריך ה-17 ביולי, הזמינה את הציבור להגיש מועמדות לתפקיד מנכ”ל המועצה נצפתה על ידי לא אחר מחבר המועצה, עמית אבני, שמיהר לפנות אל ראש המועצה על מנת לבקש הבהרות שכן החלפת עובדי מועצה בשנת בחירות הינה אסורה על פי חוק הבחירות ומשהובהר לו כי לא המועצה היא שעומדת מאחורי הפרסום דרש כי תוגש תלונה למשטרת ישראל בגין התחזות.

דרוש מנכ"ל
מועצת קרית טבעון. מי התחזה?

במועצה נגשו מיידית לתחנת משטרת זבולון על מנת להגיש תלונה ובמקביל יצרו קשר עם אתר האינטרנט על מנת שזה יוריד את מודעת הדרושים המזויפת, כך שהמודעה פורסמה למשך שבוע בלבד. על פי חוזר מנכ”ל משרד הפנים ” החלפת מנכ”ל בתקופת בחירות עלולה לגרום לחוסר יציבות שלטונית, לתפקוד לקוי ואף לניצול לרעה של סמכויות שלטוניות” וגם בג”צ אמר דבר בנושא בפס”ד לנדשטיין ” ראוי כי מינויים לתפקידים בשירות הציבורי לא יבוצעו בידי גורמי ממשל אלה אלא ימתינו עד לכינון ממשל חדש, אלא מקום שיש באיוש תפקיד מסוים צורך חיוני של ממש אשר אם לא ייענה, יצור חלל העלול לפגוע באינטרס ציבורי חשוב. בהקשר זה, די אף במראית פני הדברים, העלולה להעלות חשד או ספק לפגם בהליך המינוי, כדי להצדיק בדרך כלל  הימנעות ממנו בתקופה של “בין השמשות” השלטוני, נוכח הפגיעה העלולה להיגרם בכך לאימון הציבור, גם אם, לגופו, לא דבק בהליך פסול מהותי”. אך כאמור במקרה זה לא מדובר במינוי בזמן בחירות אלא בהתחזות של גורמים לא ידועים.

דוברת המועצה המקומית קרית טבעון, עדנה פרידמן מסרה בתגובה ” המועצה המקומית קרית טבעון הגישה השבוע תלונה במשטרת זבולון בגין פרסום מכרז כוזב למשרת מנכ”ל, לכאורה מטעמה. בנוסף, מודגש כי לראש המועצה יש אמון מלא במנכ”ל  ומנהל מחלקת חינוך, יאיר אודם, שימשיך לבצע את תפקידו במצוינות עוד שנים רבות”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter