באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: יוקם מבנה מסחרי ברחוב זייד

קרית טבעון: יוקם מבנה מסחרי ברחוב זייד

אושרה הריסת מבנה מגורים ברחוב אלכסנדר זייד 7 ובניית מבנה מסחרי בן שני קומות במקומו. אריאלי “מדובר בתכנית אשר היזם מוביל במשך מספר שנים והיא החלה לפני תקופתי כראש הרשות”

מבנה המגורים ברחוב אלכסנדר זייד 7 יהרס ובמקומו יבנה מבנה מסחרי שיכלול שתי קומות וקומת מרתף שתשמש כחניה, כך הוחלט בישיבת וועדת הרישוי של קרית טבעון הכוללת את ראש המועצה דוד אריאלי ומהנדס המועצה, מריוס ראפ. חברי המועצה לא אהבו את אישור הפרויקט בועדת רישוי  ואחד מהם אמר השבוע ” פרויקטים כאלה הם עקרוניים ולכן לדעתי צריך להביא אותם בפני מליאת  התכנון. אין לי שום דבר נגד הפרויקט והייתי מצביע בעדו אבל זה נראה לא טוב שפרויקט כזה מאושר ערב בחירות ברשות רישוי” נכון לרגע זה המכשול היחיד בפני התחלת הפרויקט הינו דרישתה של הועדה המחוזית לבצע תכנית תנועה לכל קרית עמל דבר אשר עשוי לעכב את תחילת העבודות.

רשות רישוי
ראש המועצה, דוד אריאלי ” הטענות על מחטף הן איוולת”

מדוברות המועצה המקומית קרית טבעון נמסר בתגובה “הוגשה בקשה להיתר בניה למבנה מסחרי באלכסנדר זייד 7. היתר הבניה לבניין יהיה על פי התב”ע הנקודתית  שהוכנה. התב”ע הייתה בסמכות ועדה מחוזית ועברה הליך סטאטוטורי  מלא הכולל הפקדה להתייחסות הציבור, נשמעו התנגדויות , בוצעו שינויים על פי החלטת הוועדה והיא אושרה ופורסמה כחוק. בין שאר הנושאים שנשקלו בעת התכנון ועל פי הנחיות הוועדות, שיקולי תנועה ותחבורה ואף ישנן הערות ספציפיות הנוגעות לחניה שנדרשו ע”י משרד התחבורה,  הנחיות אשר יושמו הן בנספח התחבורה לתב”ע והן בבקשה להיתר.

ההחלטה עברה ברשות רישוי, שכן בקשה להיתר התואמת תב”ע נידונה ברישוי ולא בוועדת משנה. ועדת משנה דנה בתיקים החורגים מן התב”ע או בשימושים החורגים מהיתר או בהקלות, כאמור הבקשה להיתר תואמת לתב”ע. הטענה בדבר מחטף בחירות היא איוולת. מדובר בתכנית אשר היזם מוביל במשך מספר שנים והיא החלה לפני תקופתו של דוד אריאלי כראש הרשות. מכיוון שמדובר במהלך שבסמכות ועדה מחוזית ומכיוון שלקח מספר שנים להוביל זאת, הגיעו הדברים לידי כך שרק כעת מוגש היתר בניה. אם הבקשה להיתר בנייה עולה בקנה אחד עם התב”ע היכן המחטף? והרי בכל שלב לפני ואחרי הבחירות,  לא ניתן שלא לאשר היתר שעולה בקנה אחד עם התב”ע”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter