באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

חוות המיכלים בקרית טבעון: הסקר שלא נחשב

חוות המיכלים בקרית טבעון: הסקר שלא נחשב

סקר לבדיקת זיהום קרקע בחוות המיכלים שבוצע לפני כחצי שנה נפסל על ידי המשרד להגנת הסביבה מכיוון שהדבר לא נעשה באישור או פיקוח של המשרד. בנוסף נקבע כי יש להקים גגות קבועים על המיכלים. אריאלי: “מציע לבחון את הנושא”.

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי סקר לאיתור זיהום קרקע בחוות המכלים שבוצע על ידי תש”ן באוגוסט 2014 לא ייחשב. אך הצעתה של חברת המועצה, ד”ר לאקולוגיה נאוה סבר כי המועצה תפעל לאלתר מול תש”ן לביצוע סקר זיהום קרקע חוזר, בהתאם להנחיות ואישור שיוצאו על ידי המשרד להגנת הסביבה, ובפיקוחו, וכי יותקנו גגות קבועים על מכלי אחסון הדלק, בנוסף לגגות צפים ואטמים כפולים, ומערכת משוב אדים. נדחתה בשל רצונם של ראש המועצה, דוד אריאלי ויו”ר הוועדה לאיכות הסביבה, עמית אפרתי בטענה כי הם זקוקים למספר שבועות על מנת ללמוד את הנושא.

סקר סיכונים
חוות המיכלים, סקר הקרקע נפסל.

ממצאי הסקר קבעו כי הקרקע בחוות המיכלים באלרואי איננה מזוהמת, ניתן להניח כי אין סיכון למי התהום וכי אין סיכון לאוכלוסייה המתגוררת סביב חוות המכלים. בהתייחסות לסקר אשר הגיעה לידי חדשות YCOM, קבע המשרד כי “לאחרונה הועברו לבדיקת המשרד סקרים (קרקע וגז קרקע) וממצאים מפעולות שיקום, מבלי שהתכניות לביצוע הפעולות הועברו לבדיקת ואישור המשרד, טרם ביצוען. כתוצאה מכך בוצעו פעולות החקירה או השיקום ללא אישור מראש וללא פיקוח נציג המשרד על הליך ביצוע הדיגומים בשטח. נוכח כך, מצאנו לנכון להבהיר עניין זה ולהדגיש כי פעולות חקירת או שיקום קרקע , שלא נעשו באישור המשרד, יפסלו או שיינתן להן משקל נמוך”.

הסקר של אוגוסט 2014 סותר סקר קודם משנת 2004 שבוצע בהתאם להנחיות משרד הגנת הסביבה,  אשר מצביעים באופן ודאי כי קיים זיהום קרקע וזיהום במי התהום במתחם אלרואי  – זיהום במרכיבי דלקים, חומרים אורגנים נדיפים ומתכות.

כמו כן קבע המשרד להגנת הסביבה כי לאור רגישות אזור מפרץ חיפה בהיבט של איכות אויר, יש להתקין גגות קבועים על מכלי אחסון הדלק הגולמי שבאלרואי בנוסף לגג צף ואטמים כפולים, כפי שנעשה במכלי הדלק הגולמי בבז”ן. כמו כן דרש משרד הגנת הסביבה ליישם בכל אתרי תש”ן את האמצעים המרביים, כך שאיכות האויר לא תחרוג מתקני הסביבה וערכי היעד בתנאי פיזור מטאורולוגים מחמירים.

יו”ר הוועדה לאיכות הסביבה, עמית אפרתי: “ההנחה שבגלל שיצא איזה שהוא מסמך של המשרד להגנת הסביבה מפברואר 2015 הקובע לגבי ביצוע חקירה ושיקום קרקע, לא אומר שהבדיקה של 2014 בוצעה שלא בהתאם להנחיות המשרד. אני מציע שאכין התייחסות מפורטת להנהלה שאחריה היא תגיע גם למליאה”

יו”ר האופוזיציה, אלון נבות: “זה נראה כאילו האנשים פה לא מבינים שהם מייצגים את התושבים. אנחנו צריכים לרצות שבכל שנה תתבצע בדיקה חדשה, אנחנו לא משלמים עליה ובמקרה הזה יש משרד ממשלתי שמעלה סימן שאלה גדול לגבי הבדיקות ואנשים פה מסנגרים עליהן”

ראש מועצת קרית טבעון, דוד אריאלי התייחס להתקנת הגגות על המיכלים: “אם תהיה המלצה של המשרד להגנת הסביבה, אנחנו נלך אחריה. עמדת המשרד עדיין לא ברורה לי ואני מציע לבחון את הנושא”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter