באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: החלטה על הפקדת שכונת שער טבעון

קרית טבעון: החלטה על הפקדת שכונת שער טבעון

הועדה לדיור לאומי (וד”ל) החליטה על הפקדה של שכונת מגורים חדשה בישוב ובה כ- 530 יח”ד, בצפיפות של כ5 יח”ד לדונם. הוועדה השתכנעה כי בשכונה העתידית נעשה תכנון מיטבי של השטחים המאושרים לבינוי ופיתוח בתוך הישוב.

לפני מספר ימים החליטה הוועדה לדיור לאומי (וד”ל) על הפקדת התכנית להקמת שכונת שער טבעון. מדובר במתחם מגורים חדש ובו כ- 530 יח”ד, בצפיפות של כ5 יח”ד לדונם. על פי התכנית השכונה תוקם על אדמות שער העמקים, סמוך לכביש העולה מצומת העמקים למכללת אורנים וגובלת בכיוון מערב לשכונת אלרואי. 25 אחוזים מהתכנית מיועדים ליחידות דיור קטנות, בנוסף מוקצים שטחים פתוחים ואתרים לבנייני ציבור ושטחים מסחריים בהתאם לצרכים התכנוניים שנבדקו.

שער טבעון
עוד שכונה תתווסף לקרית טבעון. צילום רונן צומר

הוועדה השתכנעה כי במקום נעשה תכנון מיטבי של השטחים המאושרים לבינוי ופיתוח בתוך הישוב, לא נעשה שינוי באופי הישוב הכפרי וההרחבה עומדת בכללי הצפיפות בשטחים החדשים לפיתוח על פי התמ”א. עוד נקבע, כי התכנית נבחנה מכלל ההיבטים התכנוניים, הסביבתיים, התחבורתיים, התשתיתיים, הכלכליים והחברתיים ותואמה מול הגורמים והגופים הרלוונטיים. התכנית נותנת פתרון חניה הולם ומציעה מערכת דרכים שמאפשרת נגישות גם לשכונה הקיימת.

כאמור, הוועדה החליטה להפקיד התכנית, יחד עם זאת היא הציבה מספר תנאים. הועדה קבעה כי גודל יחידות הדיור הקטנות לא יעלה על 75 מ”ר ברוטו (כולל ממ”ד); תיקבע שלביות ביצוע בנושא התחבורתי בהתאם להמלצות יועץ התנועה של הוועדה המחוזית;  דו”ח איכות אוויר יעודכן בהתאם לדרישת המשרד להגנת הסביבה; יוכן דו”ח אקוסטי מפורט וזה יעוגן בהוראות התכנית;  יוטמעו בהוראות התכנית הנחיות היועצת הסביבתית של הוועדה המחוזית; מפלסי הכבישים והבינוי יותאמו ככל הניתן לקרקע טבעית קיימת ועוד.

מהמועצה נמסר כי השכונה החדשה עתידה לספק לתושבי קרית טבעון, במיוחד לזוגות הצעירים, את ההזדמנות לרכוש בית במחיר סביר והגיוני וזאת מכיוון שרוב טיפוסי הבינוי בשכונה יהיו 4 משפחתי או 6 משפחתי.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter