באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: הוצגה תכנית בניין עיר בנושא חזות היישוב

קרית טבעון: הוצגה תכנית בניין עיר בנושא חזות היישוב

תכליתה של התכנית היא ליצור מערכת הוראות וסטנדרטים אחידים של בינוי ופיתוח תוך שמירה על צביונה של קרית טבעון. ד”ר אוסטרליץ “התכנית מאזנת בין זכויות הפרט לעצב את סביבת מגוריו עם זכויות הכלל במרחב הציבורי”.

עשרות תושבים, מתכננים ואנשי ציבור נענו להזמנה לקחת חלק בהצגת  תכנית בנין עיר בנושא חזות קרית טבעון, אירוע ייחודי של שיתוף ציבור, שהתקיים ביום ראשון במרכז ההנצחה ביישוב. במסגרת המפגש, הציבור בקריה נחשף לעיקרי תכנית “בנין עיר” אותה הציג  ד”ר  אוסטרליץ, מומחה באדריכלות ירוקה ותכנון ערים בר קיימא ותושב טבעון. תכליתה של התכנית היא להחליף את תכנית  הקיימת ולהוות בסיס תכנוני אשר יתווה הנחיות לפיתוח ובניה ביישוב מתוך הכרה בערכם של הצביון האדריכלי הייחודי והמרקם הנופי של קרית טבעון ובצורך לשמרם.

תב"ע
כנס שיתוף הציבור. צילום: דוברות המועצה המקומית קרית טבעון

כחלק מהכנת התכנית  נערך סקר שמטרתו איתור המרכיבים הסביבתיים (הטבעיים ומעשה ידי אדם) אשר עם השנים התעצבו לכלל הגדרת אופייה הייחודי של הקריה. לדברי ד”ר אוסטרליץ התכנית נולדה מהציבור וכעת היא חוזרת אל הציבור. התוכנית  קובעת כללים וכלים שיסייעו לשמירה על ערכים אדריכליים המעצבים את “נחלת הכלל” ואשר בונים חוט שדרה נופי חזותי של היישוב. “התכנית מאזנת בין זכויות הפרט לעצב את סביבת מגוריו עם זכויות הכלל במרחב הציבורי  ” הסביר.  “לדוגמה: עיצוב קירות בגבול המגרשים בחזית הרחוב, אפיון כניסות מהרחוב, יצירת הדרגתיות בחיבור בין ציבורי לפרטי, חזות ותכנון מחסנים ועוד”.

מהנדס המועצה מריוס ראפ: “שמחתי לראות את ההיענות הרבה בקרב התושבים בכלל והאדריכלים בפרט. לנגד עינינו עומד ערך השמירה על צביונה הכפרי של הקריה ואנו מאד מעריכים את שיתוף הפעולה עם הציבור היות ובכוונתנו לקדם את התכנית במסלול סטאטוטורי, אשר תחילתו כאמור, במפגש תושבים זה”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter