באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: בקו האש

קרית טבעון: בקו האש

למרות סקרי סיכונים המצביעים על סכנה מחוות המיכלים אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובניה בניית שמונה יחידות דיור במקום בכפוף להתייחסות המשרד להגנת הסביבה. עו”ד עודד רומנו: “הוועדה סבורה כי המשרד להגנת הסביבה צריך לתת את דעתו בזהירות הראויה לסכנה הנשקפת לבניה באזור”

הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון אישרה הקמת שמונה יחידות דיור בארבעה בתים דו משפחתיים במרחק של 190 מטרים בלבד מחוות המיכלים תוך שהיא מתנה את האישור בהתייחסות ספציפית של המשרד להגנת הסביבה לסכנה הנובעת מהמיכלים בנוסף לאישור הכללי הנדרש מהמשרד על פי חוק. כזכור על פי סקר סיכונים שנערך על ידי חברת ל.ש.ם אשר בדק ארבעה תרחישים שונים: פיצוץ ענן חומר דליק, לתרחיש זה אין רדיוס סיכון. התלקחות של ענן חומר דליק, לתרחיש זה אין רדיוס סיכון. התפשטות של ענן אדי בנזין, תוך יצירת סיכון הנובע מרעילות הגזים.והתלקחות והיווצרות של ברכת אש הגורמת לקרינת חום. בתרחיש זה יווצר מוות פוטנציאלי בתוך 60 שניות ברדיוס של 184 מטרים וכוויות דרגה 2 בתוך 60 שניות ברדיוס של 255 מטרים.

בסקר השני שנעשה על ידי חברת ‘פז הנדסה וניהול’ בשנת 2010 נבדקו חמישה תרחישים. שריפה ושפך באזור מאצרת האחסון ארוע בו טווח הסיכון הוא 427 מטרים. שריפה בגג המיכל, ארוע בו טווח הסיכון הוא 252 מטרים. שריפה ושפך באזור מאצרת המיכל, ארוע בו טווח הסיכון הוא 581 מטרים ושריפה בגג של מיכל נוסף, ארוע בו טווח הסיכון הוא 346 מטרים.

סקר סיכונים
חוות המיכלים, מהווה סכנה.

חברת הוועדה, נאוה סבר: “אני לא יכולה להצביע בעד בתנאים שכאלה במיוחד שתכניות בניה אחרות באזור נדחו בגלל המיכלים”.

חבר המועצה, עמית אפרתי: “כקצין חומרים מסוכנים בפיקוד העורף אני מתנגד לתכנית ויש לי שאלות בקשר לסקר הסיכונים שהציגו יוזמי התכנית”

היועץ המשפטי, עו”ד עודד רומנו: “הועדה ממליצה להפקיד את התכנית ואולם מבהירה כי אין בהמלצה זו משום חיווי דעה על הסכנות הנובעות מהתכנית, בהתחשב בקרבה לחוות המיכלים. נוכח ספק העולה כבר מסקר סיכונים שהמציאו יוזמי התכנית סבורה הוועדה כי המשרד להגנת הסביבה צריך לתת את דעתו בזהירות הראויה לסכנה הנשקפת לבניה באזור”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter