באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

פגיעה באדמות ‘אמנת הכבול’- סכנה לפגיעה אקולוגית חמורה במי הכינרת, החקלאות והתיירות בגליל

פגיעה באדמות ‘אמנת הכבול’- סכנה לפגיעה אקולוגית חמורה במי הכינרת, החקלאות והתיירות בגליל

החברה לפיתוח הגליל ומומחים מתריעים בפני ממשלת ישראל ורשות המים: פגיעה באדמות ‘אמנת הכבול’- סכנה לפגיעה אקולוגית חמורה במי הכינרת, החקלאות והתיירות בגליל

אם לא די בחוסר הוודאות המרחפת מעל עתיד החקלאות בגליל בשל תיקון 27 א’ בחוק המים וקיצוץ של כ- 25 אחוזים מהקצאות המים לחקלאות, אדמות הכבול בגליל בשטח של 30,000 דונם קרקע חקלאית בעמק החולה נמצאות בסכנה ממשית שתפגע באיכות מי הכינרת, קרקעות הכבול החקלאיות, תיירות, פרויקט העגורים וכו’.
“תעריפי המים החדשים המתוכננים בתיקון 27 א’, מתעלמים באופן מוחלט מהמים המשמשים את השקיית אדמות הכבול”, מציינים ב’חברה לפיתוח הגליל’. לדבריהם ההתעלמות הינה גם מהסכם אמנת הכבול שנחתמה במרץ 2007 ובה סוכם על השקיה נאותה וטיפול באדמות הכבול בעמק החולה, על אף חוסר הכדאיות שבכך מתוך דאגה למניעת נזק אקולוגי חמור למי הכינרת ולסביבה. על פי האמנה, הקיבוצים והמושבים דואגים לעיבוד והשקיה סדירה של אדמות הכבול, בעוד המדינה מתחייבת להקצות להם את מכסת המים הנדרשת לכך ובמחיר מוסכם המאפשר את עיבוד אדמות הכבול.

יישומו של הפתרון לאדמות “הכבול” אינו מעשי מבחינה כלכלית ללא הסדרת מחיר מים מיוחד להשקיית הגידולים החקלאיים בשטחי הכבול. גידולים אלו אינם יכולים לשאת עלויות מים נוספות, מעבר לעלות הישירה של הפקת המים כפי שטומן בחובו תיקון 27 א’, עליה של עשרות אחוזים במחיר המים, מהלך שיהפוך את שטחי הכבול ל’לא כלכליים’.
במכתב דחוף שהועבר על ידי בעלי השטחים באמנה יחד עם החברה לפיתוח הגליל, באמצעות משרד עורכי הדין בלטר, גוט, אלוני ושות’ אל מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב נטען: “העלאת מחיר המים הנדרשים לשם השקיית אדמות הכבול תביא לצמצום הפעילות החקלאית, לנטישת השטחים המעובדים, החזרת שטחי אמנת הכבול למצבם כפי שהיו לפני החתימה על האמנה ופרויקט אדמות הכבול, זיהום מי הכינרת על כל המשתמע מכך למשק המים הארצי, ירידה לטמיון של 150 מיליון ₪ שהושקעו בעמק החולה במהלך 25 השנים האחרונות, לפגיעה אנושה בתוכנית התיירות, חיסול פרויקט העגורים שגם בו הושקעו עשרות מיליוני שקלים עד היום, והיד עוד נטויה”. עוד צוין, כי ככל שלא יוסדרו בכללים החדשים הוראות המשקפות את ההסכמות שבאמנת הכבול, יראו עצמם היישובים כמשוחררים מכל התחייבות להסכם אמנת הכבול ולתחזוקת אדמות הכבול.
בחינת השלכות המצב החדש מסתמכת גם על חוות דעת מקצועית של פרופסור משה גופן, חוקר בכיר בתחומי לימנולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה, איכות מים לשתייה, תפעול אגמים ועוד. בחוות הדעת ציין פרופסור גופן: “משק המים הישראלי ועמק החולה בתוכו סובלים לאחרונה מבצורת מתמשכת וירידה בנפח מקורות המים הטבעיים בצפון הארץ ובמיוחד באגן ההיקוות של הכנרת. דווקא במצב הידרולוגי זה החליטה רשות המים להטיל על גליל העליון שלוש גזירות הידרולוגיות. עליית מחירי המים לחקלאות, ביטול הסדרי אמנת הכבול, קיצוץ של 25% במים לחקלאות. “התוספת שנכפית על חקלאי הכבול היא למעלה מהיכולת לקיים חקלאות שלחין באדמות הכבול” מציין פרופ’ גופן בחוות הדעת.
פרופסור גופן מוסיף ומציין בחוות הדעת, כי הסכנות של אי קיום חקלאות שלחין באדמות הכבול, הינה מצב אל-חזור שישפיע לרעה על הגידולים החורפיים בשאר השטח, שריפות שטחים בתדירות גבוה, סופות אבק, סגירת שטחים לתיירות, תתגבר שפיעת מזהמים, ופגיעה במי הכינרת. לסיכום ציין: “יש לשמור על רמת מחירים של ההקצאות לשטחי הכבול כך שאפשר יהיה לקיים חקלאות שלחין על כל שטח אמנת הכבול אחרת ייגרם נזק כבד לחקלאות עמק החולה, לתיירות ולכינרת”.

החברה לפיתוח הגליל ומומחים מתריעים בפני ממשלת ישראל ורשות המים:

פגיעה באדמות ‘אמנת הכבול’- סכנה לפגיעה אקולוגית חמורה במי הכינרת, החקלאות והתיירות בגליל
אם לא די בחוסר הוודאות המרחפת מעל עתיד החקלאות בגליל בשל תיקון 27 א’ בחוק המים וקיצוץ

של כ- 25 אחוזים מהקצאות המים לחקלאות, אדמות הכבול בגליל בשטח של 30,000 דונם קרקע חקלאית בעמק החולה נמצאות בסכנה ממשית שתפגע באיכות מי הכינרת, קרקעות הכבול החקלאיות, תיירות, פרויקט העגורים וכו’.
“תעריפי המים החדשים המתוכננים בתיקון 27 א’, מתעלמים באופן מוחלט מהמים המשמשים את השקיית אדמות הכבול”, מציינים ב’חברה לפיתוח הגליל’. לדבריהם ההתעלמות הינה גם מהסכם אמנת הכבול שנחתמה במרץ 2007 ובה סוכם על השקיה נאותה וטיפול באדמות הכבול בעמק החולה, על אף חוסר הכדאיות שבכך מתוך דאגה למניעת נזק אקולוגי חמור למי הכינרת ולסביבה. על פי האמנה, הקיבוצים והמושבים דואגים לעיבוד והשקיה סדירה של אדמות הכבול, בעוד המדינה מתחייבת להקצות להם את מכסת המים הנדרשת לכך ובמחיר מוסכם המאפשר את עיבוד אדמות הכבול.

יישומו של הפתרון לאדמות “הכבול” אינו מעשי מבחינה כלכלית ללא הסדרת מחיר מים מיוחד להשקיית הגידולים החקלאיים בשטחי הכבול. גידולים אלו אינם יכולים לשאת עלויות מים נוספות, מעבר לעלות הישירה של הפקת המים כפי שטומן בחובו תיקון 27 א’, עליה של עשרות אחוזים במחיר המים, מהלך שיהפוך את שטחי הכבול ל’לא כלכליים’.
במכתב דחוף שהועבר על ידי בעלי השטחים באמנה יחד עם החברה לפיתוח הגליל, באמצעות משרד עורכי הדין בלטר, גוט, אלוני ושות’ אל מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב נטען: “העלאת מחיר המים הנדרשים לשם השקיית אדמות הכבול תביא לצמצום הפעילות החקלאית, לנטישת השטחים המעובדים, החזרת שטחי אמנת הכבול למצבם כפי שהיו לפני החתימה על האמנה ופרויקט אדמות הכבול, זיהום מי הכינרת על כל המשתמע מכך למשק המים הארצי, ירידה לטמיון של 150 מיליון ₪ שהושקעו בעמק החולה במהלך 25 השנים האחרונות, לפגיעה אנושה בתוכנית התיירות, חיסול פרויקט העגורים שגם בו הושקעו עשרות מיליוני שקלים עד היום, והיד עוד נטויה”. עוד צוין, כי ככל שלא יוסדרו בכללים החדשים הוראות המשקפות את ההסכמות שבאמנת הכבול, יראו עצמם היישובים כמשוחררים מכל התחייבות להסכם אמנת הכבול ולתחזוקת אדמות הכבול.
בחינת השלכות המצב החדש מסתמכת גם על חוות דעת מקצועית של פרופסור משה גופן, חוקר בכיר בתחומי לימנולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה, איכות מים לשתייה, תפעול אגמים ועוד. בחוות הדעת ציין פרופסור גופן: “משק המים הישראלי ועמק החולה בתוכו סובלים לאחרונה מבצורת מתמשכת וירידה בנפח מקורות המים הטבעיים בצפון הארץ ובמיוחד באגן ההיקוות של הכנרת. דווקא במצב הידרולוגי זה החליטה רשות המים להטיל על גליל העליון שלוש גזירות הידרולוגיות. עליית מחירי המים לחקלאות, ביטול הסדרי אמנת הכבול, קיצוץ של 25% במים לחקלאות. “התוספת שנכפית על חקלאי הכבול היא למעלה מהיכולת לקיים חקלאות שלחין באדמות הכבול” מציין פרופ’ גופן בחוות הדעת.
פרופסור גופן מוסיף ומציין בחוות הדעת, כי הסכנות של אי קיום חקלאות שלחין באדמות הכבול, הינה מצב אל-חזור שישפיע לרעה על הגידולים החורפיים בשאר השטח, שריפות שטחים בתדירות גבוה, סופות אבק, סגירת שטחים לתיירות, תתגבר שפיעת מזהמים, ופגיעה במי הכינרת. לסיכום ציין: “יש לשמור על רמת מחירים של ההקצאות לשטחי הכבול כך שאפשר יהיה לקיים חקלאות שלחין על כל שטח אמנת הכבול אחרת ייגרם נזק כבד לחקלאות עמק החולה, לתיירות ולכינרת”.

30000 דונם חקלאיים בסכנה

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter