באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

נצחונות קטנים לירוקים

נצחונות קטנים לירוקים

הועדה הארצית לתכנון ובניה החליטה להיענות לבקשת עיריית חיפה, ולהקפיא את התכנית להרחבת בז”ן אשר תפתח לדיון מחודש. בנוסף הודיע השר להגנת הסביבה, זאב אלקין כי המשרד הציב אולטימאטום לחיפה כימיקלים לפיו עליהם להפחית את הסיכון מהמיכל או לסגור אותו. 

הוועדה הארצית לתכנון ובנייה מראה סימני שבירה. השבוע החליטה הוועדה לדון מחדש בתכנית להרחבת בז”ן. יש לציין כי צעד זה הוא נדיר ביותר שכן בתי המשפט נוטים שלא להתערב בהחלטות הוועדה, דבר אשר גורם לוועדה להתבצר בעמדותיה.  כזכור, אישרה בחודש שעבר ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, תכנית להרחבת בתי הזיקוק. בעקבות ההחלטה, הודיעו עיריית חיפה והארגונים הסביבתיים לשר האוצר כי הם אינם מקבלים את ההכרעה וינקטו בכל האמצעים המשפטיים והציבוריים על מנת לבטלה, לרבות הגשת עתירה כנגד ההחלטה.

החלטת הוועדה לדון מחדש בנושא התקבלה לאחר שראש עיריית חיפה, יונה יהב הופיע בפני הוועדה ואמר כי לא זו בלבד שהמועצה הארצית רשאית לקיים דיון מחודש בנושא ההרחבה, אלא גם הנסיבות שנוצרו לאחר השריפה, מחייבות בהיבט הציבורי קיום דיון מסוג זה.

בהחלטתה מהבוקר נאמר בין היתר: “לאחר ששמעה המועצה את עדכון היו”ר ולאחר שקיימה דיון בנתונים אלו, החליטה שיש מקום לבחון מחדש את הכרעת ועדת המשנה לעררים בתכנית מתחם בז”ן. המועצה סבורה, שיש לנושא ההפרות החוזרות לכאורה, כדי להוות ידיעות משמעותיות חדשות, שיש בהן להשליך ולהשפיע על תכנית שמציעה הסדרה של הפעילות במתחם בזן. לפיכך, מחליטה המועצה שיש להזמין את הצדדים לערר בדיון בפני מליאת המועצה הארצית, על מנת שתדון ותכריע בערר בדיון נוסף. לאור הנתונים החדשים שהוצגו בפניה תישקל השלכותיהן על התכנית כפי שאושרה ע”י ועדת המשנה לעררים”.

למחרת ההחלטה של הוועדה הארצית, הציב השר להגנת הסביבה, זאב אלקין, אולטימטום למפעל חיפה כימיקלים בפרשת מיכל האמוניה במפרץ חיפה. בכנס סביבה 2050 אמר השר אלקין: “הודענו לחיפה כימיקלים שאם לא יציגו תכנית ברורה להפחתת הסיכון, קרי הוצאתו של מיכל האמוניה ממפרץ חיפה, לא נאריך להם את ההיתר לעיסוק ברעלים ונשים אותם במצב שהמיכל ייסגר. אולטימטום – תכנית ברורה או סגירת המיכל; אנחנו הולכים לקרב לא פשוט”.

השר אלקין הוסיף כי המשרש להגנת הסביבה וחיפה כימיקלים נמצאים כעת בשלבי סיום של התדיינות: “הם נתנו גרסא משלהם מדוע מיכל האמוניה בטוח וסביבתי, וכל עיר צריכה להיאבק על אירוח המיכל בשטחה. אנחנו לומדים את תשובתם ונענה בצורה מקצועית. אנחנו לקראת דרמה שתגיע לבתי משפט ולא תסתיים בקרוב”.

ראש מועצת קרית טבעון, דוד אריאלי: “זו החלטה חשובה ואנו תקווה כי ההצבעה היום במועצה הארצית תהיה אבן דרך לקראת שינוי פני מפרץ חיפה. אנחנו לא נגד הסדרה של דברים שאינם פוגעים בסביבה ואו בבריאות תושבי האזור, אנחנו נגד הגדלה של אחוזי בניה שעלולים לגרום נזק בלתי הפיך לבריאותם ואיכות חייהם של תושבי קרית טבעון והסביבה”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter