באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מה אנחנו נושמים?

מה אנחנו נושמים?

עתירה מנהלית של עמותת אזרחים למען הסביבה הוגשה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בירושלים לאחר שלטענת העמותה בקשותיה לקבלת מידע מהמשרד להגנת הסביבה לא נענו.

בעקבות ניסיונות שנמשכו מספר חודשים להשגת מידע מקורי ומלא על הפליטות של המפעלים במפרץ חיפה, עמותת אזרחים למען הסביבה עתרה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לצוות על המשרד להעביר את המידע שביקשה, ללא כל דיחוי נוסף. יודגש שהמשרד אמור לפרסם את המידע הסביבתי שיש ברשותו הן מכוח חוק חופש המידע והתקנות על פיו, והן מכוח חוק אוויר נקי. החוק הישראלי נותן מעמד מיוחד למידע על איכות הסביבה וקובע שעל הרשויות לפרסם אותו באופן שוטף, כמו שהוא, לציבור, וגם קובע שהסייגים הקבועים בחוק לא יחולו על מידע מהסוג הזה, למעט מקרים מיוחדים.

אזרחים למען הסביבה
מפרץ חיפה. צילום: Golf Bravo

לדברי העמותה, על אף שהמידע שהעמותה ביקשה מתייחס לשנים 2011-2013, הרי שההתנהלות מול המשרד להגנת המשרד גילתה לעמותה כי לא רק שהמידע לא פורסם, אלא הוא לא ערוך ומסודר באופן שיאפשר פרסומו או מסירתו  למי שמבקש. הדרישה של העמותה למידע נובעת עקב ריבוי תלונות שהגיעו אליה מטעם תושבים מאזור מפרץ חיפה והעמק, אזור שידוע כרווי זיהומים תעשייתיים, מפגעים סביבתיים ותחלואה עודפת שמקושרת לפי המחקרים, לזיהום הזה, ובמקביל, שורה של תקלות, תאונות ואירועי חומרים מסוכנים שמספרם הולך ועולה עם השנים, ומסכן את בטיחותם ובריאותם של למעלה מ 600,000 תושבי האזור.

בעתירה מתייחסת העמותה גם לטענת המשרד להגנת הסביבה שיכולה להשתמע כתירוץ לאי מסירה המידע, היא העובדה שהמשיב מפרסם מידע סביבתי באתר שלו, ובמיוחד במסגרת מערכת המפל”ס (PRTR), בכך שהמידע שמתפרסם במאגר הנ”ל, הוא מידע שונה לחלוטין מהמידע המבוקש על ידה והמידע שם הוא חלקי ביותר ואינו נותן תמונה אמיתית ומלאה של הפליטות מהמפעלים.

בנוסף מבקשת העמותה בעתירה להטיל על המשרד הוצאות משמעותיות, אשר תהוונה הבעת מורת רוח מהתנהלות המשרד להגנת הסביבה בכל הקשור לפרסום מידע סביבתי, הטיפול הלקוי בבקשות למסירת מידע על פי החוק, הסחבת וההוצאות שהוא גרם לעמותה, שכל מטרתה לחשוף את המידע האמיתי על הפליטות בפני הציבור.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter