באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מגידו: מתנגדים להקמת חוות הגז בסמוך למרחב הביוספרי

מגידו: מתנגדים להקמת חוות הגז בסמוך למרחב הביוספרי

ראש המועצה האזורית מגידו מתנגד להקמת חוות הגז בסמוך למועצה . לאחר הצלחה במאבק הציבורי כנגד שדה התעופה בעמק, נראה כי ארז מתכנן מאבק ציבורי נוסף

ראש המועצה האזורית מגידו, חנן ארז מתנגד להקמת חוות הגז בסמוך למועצה ואף גיבש נייר עמדה בנושא . כפי שהוצג על ידי חנן בפורום המזכירים, המרחב הביוספרי רמת מנשה יוביל את המהלך המקצועי והציבורי בנושא מיקום מתקן הגז. המרחב והמועצה יביעו את תמיכתם באופציה הימית כאפשרות ראשונה ואחריה תמיכה באתר עין איילה, כפי שהומלץ בתסקיר הסביבתי שבוצע. נציגי המרחב והמועצה נפגשו השבוע עם מנכ”ל רשות הטבע והגנים וצוותו. בפגישה הוצגה עמדת המרחב, כי יש לשמור על ערכי הטבע הרגישים, העלולים להיפגע ממיקום מתקן הגז באתר חגית. נציגי המרחב והמועצה הציגו עמדה ברורה, כי במועצה רואים ברשות הטבע והגנים שותף להובלת

מגידו מתנגדת לחוות הגז באתר חגית סמוך למרחב הביומטרי
חנן ארז. מתכונן למאבק ציבורי נוסף. צילום: דוברות המועצה האזורית מגידו

המהלכים. עמדתה של המועצה היא קודם כל מיצוי האופציה הימית ואחריה התנהלות על פי התסקיר הסביבתי. בהמשך לפגישה זו, תעלה רשות הטבע והגנים במועצה הארצית לתכנון, בקשה לדחיית הדיון המתוכנן ל – 27.11.12, עד לקבלת התסקיר הנוגע למיקום מתקן הטיפול בים.

על פי נייר העמדה של המועצה האזורית “אתר חגית נמצא בתוך השמורה הביוספרית כרמל, הגובלת למרחב ביוספרי רמת מנשה, המהווים ביחד רצף אקולוגי, נופי סביבתי, בעל ערך גבוה ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית.  אנו רואים בהקמת מתקן יבשתי לטיפול בגז טבעי ב”אתר חגית” פגיעה אקולוגית, נופית, סביבתית, המשפיעה הן על השמורה הביוספרית כרמל והן על המרחב הביוספרי רמת מנשה ותושביו. “אתר חגית” נמצא ברצף עם תשתיות לאומיות ואזוריות קיימות, המשרתות את כלל מדינת ישראל ומספר רב של רשויות סמוכות, הוספת תשתית זו מהווה הכבדה לא מידתית של ריכוז תשתיות בקרבת אותם תושבים ויישובים. .המיקום המוצע בשתי החלופות הצמודות “לאתר חגית”, פוגע בשטח טבעי לא מופר, בעל ערך אקולוגי גבוה, בנוסף סלילת הקווים תגרום אף היא לפגיעה משמעותית בשטחים ערכיים נוספים שאינם מופרים. עמדתנו היא כי יש לדבוק בתוצאות התסקיר הסביבתי, הטוען באופן חד משמעי כי חלופת חגית אינה מומלצת ובעלת השפעה סביבתית חמורה ולכן אין להמשיך ולבדוק אופציה זו, אלא לשוב לבדיקת האופציה הימית ואחריה בדיקת החלופות האחרות.  תסקיר ההשפעה על הסביבה, בחן את החלופות היבשתיות, לאור קריטריונים ומתודולוגיה מקובלת ושקופה. על פי קריטריונים אלה ומתודולוגיה זו, הובהר באופן ברור, כי חלופת “חגית” איננה החלופה המועדפת מהבחינה הסביבתית. כמרחב ביוספרי, שהינו חלק מרשת מרחבים עולמית, אנו רואים לעצמנו זכות וחובה, לפעול למען מציאת האיזונים הנכונים בין צרכי הפיתוח לצרכי הסביבה ורואים בבחירה במיקום המתקן היבשתי “באתר חגית” הפרה חמורה של איזון זה.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter