באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מגידו: משדרגים את מערכת הביוב

מגידו: משדרגים את מערכת הביוב

יצא לדרך פרויקט הנחת קווי ביוב מיישובי רמת מנשה למכון טיהור השפכים החדש המוקם בסמוך לפארק מבוא כרמל בעלות של 40 מליון ₪. הפרויקט כולל גם מערכת השבת של מי הקולחים לשימוש החקלאים.

מי מגידו, חברה בבעלותה המלאה של המועצה האזורית מגידו, המהוה את הזרוע הביצועית של המועצה בתחומי הביוב והמים החלה בהנחת מעל 11 קילומטרים של קווי ביוב המחברים את יישובי המועצה ברמת מנשה למכון טיהור שפכים מודרני הנבנה עבור המועצה בסמוך לאזור התעסוקה מבוא כרמל.

פרויקט הסדרת סילוק וטיהור שפכי יישובי רמת מנשה הנו פרויקט בעלות של כ- 40 מיליוני שקלים, ובסופו יישובי רמת מנשה יחוברו למכון טיהור מודרני ההולך ונבנה בסמוך לפארק התעסוקה מבוא כרמל. הקמת הפרויקט הנה במסגרת מימושה של תכנית אב לביוב של המועצה האזורית מגידו כאשר חברת ‘מי מגידו’ חברה בבעלותה המלאה של המועצה שהוקמה בשנת 2013 לקחה על עצמה את האחריות להקמת המערכות. המערכת כוללת בנוסף למכון הטיהור מעל 11 קילומטרים של קווי ביוב ושלוש תחנות שאיבה חדשות לשפכים שיסנקו את השפכים מיישובי המועצה למכון הטיהור. כמו כן, כוללת המערכת גם את השבת הקולחים שיופקו במכון טיהור השפכים להשקיה חקלאית במרחב המועצה, ובכך יהפכו השפכים ממטרד סביבתי למקור מים לחקלאי האזור. מכון הטיהור צפוי להפיק מי קולחים באיכות גבוהה מאוד שיאפשרו שימוש לרוב הגידולים החקלאיים.

המועצה פרסמה מכרזים פומביים באמצעות חברת ‘מי מגידו’ בהם זכתה החברה הקבלנית, אופק אתרים 10 בע”מ מקבוצת רימון, להנחת קווי השפכים והקמת תחנות השאיבה. בימים אלו החל הקבלן בהנחת קווי השפכים והעבודות צפויות להסתיים בסוף חודש יוני 2014. כדי למנוע הפרעות לתושבי המועצה,  החברה הורתה לקבלן להניח צינורות החוצים כבישים ראשיים על ידי  שימוש בטכנולוגיה מיוחדת של קידוחים אופקים. בטכנולוגיה זו מונחת הצנרת באמצעות קידוחים אופקיים מתחת לכבישים מבלי לגרום להפרעות בתנועה או לנזק לכבישים. עבודות הנחת הצנרת נעשים בתאום עם החקלאים המעבדים שטחים במרחב ועם רשות שמורות הטבע ורשות העתיקות על מנת להבטיח שהן יבוצעו תוך גרימת נזק מינימלי לסביבה.

 איציק חולבסקי, ראש המועצה המשמש גם כיושב ראש דירקטוריון ‘מי מגידו’: “הנחת הקווים מהווה חלק מפרויקט גדול וחשוב שמובילה המועצה ומטרתו חיבור  יישובי ההר למכון טיהור מודרני ובהמשך יהווה נדבך משמעותי במפעל ההשבה שיביא מים נוספים ליישובי המועצה ויאפשרו פיתוח חקלאי נרחב” .

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter