באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מגידו: יזכו לסיוע

מגידו: יזכו לסיוע

משרד הפנים יסייע למועצה האזורית מגידו בפיתוח הכלכלי של המועצה. חולבסקי למנכ”ל משרד הפנים: אאבק בכל הדרכים והאמצעים כנגד  הקמת מתקן לטיפול בגז ב”אתר חגית”. 

ועדת גבולות
איציק חולבסקי. צילום: יח”צ

בפגישה שהתקיימה בשבוע שעבר בין ראש המועצה האזורית מגידו, איציק חולבסקי, מנכ”ל המועצה ומ”מ הגזבר, אברהם אזולאי וחשבת המועצה, רו”ח מיכל כהן, לבין מנכ”ל משרד הפנים בפועל וראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ד”ר שוקי עמרני והממונה בפועל על מחוז הצפון במשרד הפנים אלכס שפול, נדונו נושאים חיוניים למועצה האזורית מגידו, כגון סיוע לפיתוח כלכלי ולביסוס הצמיחה הדמוגרפית. סוכם כי המשרד יסייע למועצה במהלכי הפיתוח הכלכלי הנרחבים שהיא מובילה.

במהלך הפגישה הודיע איציק חולבסקי בצורה חד משמעית על כוונתו להיאבק בתוכנית להקים מתקן לטיפול בגז באתר חגית, בכל האמצעים והדרכים העומדים לרשותו, בנחישות, עקביות ובכפוף לחוק. בנוסף לכך ביקש ראש מוא”ז מגידו את הרחבת סמכויות ועדת הגבולות בראשות ד”ר נילי שחורי, כך שתוכל לעסוק גם בסוגיות החשובות ליקנעם מושבה ולמועצה האזורית מגידו שנשארו פתוחות מועדת גבולות קודמת שסיימה עבודתה לפני 8 שנים.בנושא זה נענה איציק חולבסקי בשלילה אך הובהר לו שניתנת לו האפשרות לבקש הקמת ועדת גבולות בנושאים אלו. בין הנושאים שמבקש לעלות חולבסקי נמצאים קטע הכביש בכניסה למושבה הנמצא בתחום השיפוט של יקנעם עלית דבר שלדבריו הוא לא הגיוני והעובדה שהאנדרטה לזכר נופלי המושבה נמצאת דווקא בתחומי העיר

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter