באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מגידו: המועצה הקימה חברת ביוב ומים בבעלותה המלאה

מגידו: המועצה הקימה חברת ביוב ומים בבעלותה המלאה

החברה שאינה תאגיד מים צפויה לבצע השקעות בהיקף של מעל 40 מיליוני שקלים בחמש השנים הקרובות על מנת לעמוד בתקני איכות טיהור השפכים החדשים

המועצה האזורית מגידו הקימה את חברת ‘מי מגידו’, חברת הביוב והמים בבעלותה המלאה של המועצה. החברה תהיה אחראית על פיתוח ואחזקת מתקנים לסילוק וטיהור שפכים ברחבי המועצה. החברה הוקמה בינואר 2013 ותחל בפעילות מלאה החל מחודש מרץ. הקמת החברה לשירותי ביוב ומים בבעלות המועצה האזורית מגידו, הנה

מי מגידו
המועצה האזורית מגידו.

חלק ממגמה של העברת פעילויות הביוב והמים במועצות אזוריות לגופים ייעודיים בבעלותן המלאה של המועצות האזוריות. כניסתם לתוקף של תקנות ,המחייבות מועצות אזוריות לטהר את שפכי היישובים שבתחומן לרמת טיהור גבוהה, המאפשרת שימוש ללא מגבלות בקולחים להשקיה חקלאית, חייבה הקמת גוף מקצועי לטיפול בתחום. מי מגידו תיקח על עצמה את הפיתוח של מערכות לסילוק וטיהור שפכים מרכזיות שיחליפו את מאגרי הטיפול ביישובי המועצה.

מי מגידו הנה חברה עירונית רגילה ואינה תאגיד מים וביוב, שכן חוק תאגידי מים וביוב אינו חל על מועצות אזוריות. הדבר נעשה כחלק מלקחי יישום רפורמת תאגידי המים והביוב בעיריות על מנת למנוע הכבדה מיותרת על תושבי המועצה הנובעת מהעלויות הגבוהות של הפעלתם של תאגידי מים וביוב עירוניים עתירי המנגנונים. הקמת החברה נעשתה לאחר בחינה ארגונית של הנהלת המועצה האזורית מגידו, בסיועה של חברת ‘עלמא’ המתמחה בייעוץ והקמת חברות ותאגידי מים וביוב וקיבלה את אישור מנכ”ל משרד הפנים ורשות המים הממשלתית.

חנן ארז, ראש המועצה ויו”ר דירקטוריון החברה: “כמועצה שחרטה על דגלה את השמירה על איכות הסביבה, הקמת החברה הייתה חלק מתהליך הסדרת נושא טיהור השפכים שיאפשר למועצה לעמוד בתקני איכות הסביבה החדשים בתחום הביוב”.

ארז ימיני, מנהלה של עלמא : “הקמתה של מי מגידו היוותה עבורנו אתגר מקצועי,הצורך במסגרת ארגונית ותפעולית לביצוע יעיל של פרויקטים בהיקף של מעל 40 מיליוני שקל בשנים הקרובות, חייב את המועצה לבחון את המסגרת הארגונית המתאימה לניהול תחום הביוב והמים שבאחריותה.”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter