באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

כביש 77: יסתפקו בניקוז

כביש 77: יסתפקו בניקוז

מושב שדה יעקב עומד להיות הנפגע העיקרי מסלילת כביש 77 שלצורך סלילתו יופקעו כ-300 דונם מאדמות המושב. על פי המלצת חוקת הות”ל ינתנו פתרונות ניקוז למושב וישמר המעיין המשמש את החקלאים”

חוקרת הות”ל לנושא כביש 77, אורלי עין דר נעים המליצה בדו”ח שהגישה ליצור פתרונות ניקוז למושב שדה יעקב וזאת למרות שהמושב עצמו נמצא מחוץ לקו הכחול של התכנית. הסיבה לחריגה זו מהכללים לפיהם התכנית אינה מתייחסת למה שנמצא מחוץ לקו הכחול היא הגדלה משמעותית במי הנגר המגיעים למושב אשר צפויה בשל סלילת הכביש.

כביש 77
הכניסה לשדה יעקב. צילום: ravit.

מושב שדה יעקב הגיש 12 התנגדויות לחוקרת אשר דחתה את רובן. בין ההשגות היתה השגה על הפקעת 300 דונם אדמות שלחין שהחוקרת טענה כי המושב יקבל פיצוי בגינן. כמו כן דחתה החוקרת את חלופת הכביש הנקראת חלופת שדה יעקב אשר אמורה לעבור במנהרה מתחת לבית העלמין של טבעון.

החוקרת התייחסה גם לנושא ספיקת המעיין שמימיו משמשים את חקלאי המושב: ” הובטח שלא תיפגע הספיקה של המעיין ככל הניתן בתקופת הביצוע ועבור המצב הסופי. יש לפעול ככתוב בתסקיר ההשפעה על הסביבה: לעקוב בזמן הביצוע אחר שינויים בתפוקת המעיין. ככל שתזוהה פגיעה בו יש לשקול קידוח חליפי או אמצעים אחרים לשמירת תפוקת המים הקיימת. יש להרחיב בהוראות ביחס למציאת פתרון ואחריות נתיבי ישראל במקרה של פגיעה במעין”. בנוגע לבעיות הניקוז הצפויות כתבה החוקרת: ” בקשת המושב לתיעול ומתקנים נוספים ככל הנראה אינה שייכת לפרוייקט היות ואינה קשורה ישירות למערכת הניקוז של הכביש. יחד עם זאת על פי התסקיר צפוי גידול בכמות הנגר בעקבות סלילת הכבישים. בהוראות התכנית קיים סעיף המציין את הדרישה לתוכנית ניקוז בשלב מסמכי תכנון מפורט . יש להרחיב את ההוראה כך שתהיה ברורה אחריות נתיבי ישראל לנושא הניקוז גם מעבר לקו הכחול”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter