באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: עיר בריאה

יקנעם: עיר בריאה

יקנעם מצטרפת לרשת ערים בריאות בישראל המהווה חלק מרשת הערים הבריאות באירופה. יו”ר ועדת הבריאות, רונן שפירא: “להצטרפות של יקנעם לרשת ערים בריאות יש קודם כל היבט חשוב ברמת ההצהרה”

מועצת עיריית יקנעם אישרה פה אחד בישיבה שהתקיימה ביום שני את הצטרפות העיר לרשת ערים בריאות. כיום קיימות באירופה למעלה מ- 1,000 ערים בריאות ב- 30 רשתות לאומיות הפועלות כרשת אירופית בהנהגת ארגון הבריאות העולמי. ברחבי העולם יש למעלה מ- 6,000 ערים בריאות ויקנעם תצטרף לערים אלה.

יקנעם
רונן שפירא, פעל לצירוף יקנעם לרשת ערים בריאות.

רשת ערים בריאות בישראל פועלת מאז 1990 כחלק מתנועה עולמית, בהנהגת ארגון הבריאות העולמי, למען קידום בריאות האוכלוסייה וצמצום הפערים הבריאותיים שבה. הרשת מתנהלת כיחידה במסגרת מרכז השלטון המקומי בישראל ונסמכת על משרד הבריאות. הרשת מתנה הצטרפות עיר, בהחלטת מועצת עיר לאמץ את מדיניות הרשת. מליאת מועצת הרשות מחויבת לאמץ  את העקרונות והאסטרטגיות לפיתוח הבריאות והקיימות  ומתחייבת לפעול לשיפור הגורמים המשפיעים על בריאות התושבים (סביבתיים, חינוכיים, חברתיים ואחרים), תוך חתירה מתמדת לצמצום הפערים בין אוכלוסיותיה. כמו-כן מתחייבת העיר לפעול בשותפות עם כל המגזרים בחברה, עם ספקי השירותים בעיר ועם התושבים ליישום מדיניות ציבורית בריאה וניהול מקיים.

חבר המועצה, רונן שפירא המשמש גם כיושב ראש וועדת הבריאות העירונית ומי שהוביל ודחף לצירוף יקנעם לרשת ערים בריאות: ” אני רוצה להודות ולברך את ראש העיר ומליאת מועצת העיר על תמיכתם ואישורם לצרף את יקנעם לרשת. להצטרפות של יקנעם לרשת ערים בריאות יש קודם כל היבט חשוב ברמת ההצהרה וההשתייכות למועדון מכובד. “עיר בריאה” – היא עיר שבה התושבים, העסקים, הארגונים והרשות המקומית פועלים יחד על מנת להבטיח עיר חיה ושטוב לחיות בה.

 עם הצטרפותנו אנו מצטרפים לקבוצת ערים מכובדת בארץ ובעולם שמחויבות באמצעות כל המחלקות וגופי הסמך של העירייה  ליישום מדיניות ציבורית בריאה וניהול מקיים, לפיתוח הבריאות והקיימות למען יוכל הדור הנוכחי והדורות הבאים ליהנות מבריאות ואיכות חיים טובה. רשת ערים בריאות מספקת לרשויות החברות בה ייעוץ, ליווי ותמיכה מקצועית בתחום. ערים שהצטרפו לרשת זכו עם הזמן גם לתוכניות, פרויקטים ומשאבים ממשלתיים לקידום הבריאות בעיר”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter