באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: לא תעלה הארנונה למסחר ומשרדים

יקנעם: לא תעלה הארנונה למסחר ומשרדים

משרד הפנים אישר בקשת רה”ע וישפה את היישוב במענקי האיזון לעיר בסכום שווה ערך להעלאת הארנונה. בעקבות ההסכם לא תעלה הארנונה למסחר ומשרדים.

ראש עיריית יקנעם, סימון אלפסי הגיע לסיכום עם משרד הפנים ולפיו ישפה המשרד את עיריית יקנעם במענקי האיזון בסכום שהוא שווה ערך להעלאת הארנונה. מועצת עיריית יקנעם אישרה בסוף השנה שעברה העלאה חריגה של 7.5% בארנונה למסחר ומשרדים שמקורה בדרישה חד משמעית של משרד הפנים להעלות את הארנונה ביקנעם בהתאם לנדרש וכמקובל ביישובים אחרים, ואם הדבר לא ייעשה יקוזזו ממענקי האיזון של היישוב סכומים שהם שווי ערך לאותה העלאה. מאחר וראש העיר סירב להעלות את הארנונה כדי לא להכביד על בעלי העסקים, נמנעו מעיריית יקנעם בשנים האחרונות כ- 2.5 מש”ח בשנה מענקי איזון שהיוו למעשה קנס כלפי הרשות על אי העלאת הארנונה, ובכך נענשה הרשות למעשה פעמיים. גם לא העלתה ארנונה, וגם נקנסה על אי העלאת הארנונה. עתה כתוצאה מההסכם לא תהיה העלאת ארנונה חריגה למסחר ושירותים, והיא רק תעודכן כמתחייב על פי החוק ב -1.27%. ראש העיר, מר סימון אלפסי: “נוצר מצב אבסורדי שבו אנו לא רוצים להעלות ארנונה כדי לא להכביד על בעלי העסקים ובשל כך נקנסים ולא מקבלים את מענקי האיזון. עיריית יקנעם לא יכולה לספוג פעמיים. גם את אי העלאה, וגם את ביטול מענקי האיזון. אני שמח שהגעתי להסכם עם משרד הפנים וזה ישפה את העירייה בסכום שווה ערך למה שהיינו מקבלים במידה והייתה עולה הארנונה למסחר ומשרדים. לאורך כל הדרך אמרתי שבמידה ומענקי האיזון לא יקוזזו ויבוצע שיפוי, נבטל את העלאת הארנונה על אף שמועצת העיר אישרה אותה, וכך נעשה”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter