באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: יופקעו שטחי ציבור

יקנעם: יופקעו שטחי ציבור

ביקנעם מפקיעים שטחים המשמשים כשטחים ציבוריים ונמצאים כרגע ברשות ממ”י (מנהל מקרקעי ישראל). דובר העירייה “זו פעולת רישום טכנית”

עיריית יקנעם פרסמה לאחרונה כי בכוונתה להפקיע שטחים שונים הנמצאים בתחומה. מדובר בשטחים אשר רשומים על שם מנהל מקרקעי ישראל אך משמשים בפועל כשטחי ציבור בשכונת יער אודם בגבעה המזרחית ובעוד מספר מקומות בעיר. השטחים המשמשים כשצ”פים (שטח ציבורי פתוח) או שב”צים (שטח לבנייני ציבור) יועברו

הפקעה
יקנעם. שטחי הציבור יופקעו מידי ממ”י

לידי העירייה בתום ההליך אשר יכול להמשך בין מספר חודשים לעשרות שנים, תלוי בהתנגדות של המנהל, אם בכלל תהיה כזו.  ההפקעה הינה רישומית בעיקרה שכן השימוש בקרקעות לא ישתנה . מנהל מקרקעי ישראל רשאי לדרוש פיצוי על הקרקע בתוך 60 יום אך סביר שמהלך כזה לא יעשה שכן מדובר בשטחי ציבור

דובר עיריית יקנעם, רועי אדוט “בהתאם לחוק תכנון ובנייה, והוראות  תכנית ג/במ/55 שטחי הציבור אמורים להירשם על  שם הרשות המקומית, מייד לאחר אישור התכנית. שטחי הציבור הם השטחים המיועדים לצרכים, שטחי ציבור פתוחים (שצ”פ), ושטחים למבני ציבור (שב”צ). על אף שתכנית זו קיבלה תוקף בשנת 1992, עד היום לא הועברו השטחים בייעוד ציבורי על שם העירייה, אלא נותרו על שם מינהל מקרקעי ישראל. פעולת “העברת הבעלות” היא פעולת רישום טכנית לשטחים שהם כבר היום כאמור בשימוש הציבור ולרווחתו. שוב יובהר ויודגש שלא מדובר בהפקעות חדשות אלא ברישום מצב קיים”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter