באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

טייסת 101 מגיעה לאורט אלון יקנעם

טייסת 101 מגיעה לאורט אלון יקנעם

הפרוייקט היוקרתי התחיל השנה בכיתות ז’ ויורחב בשנה הבאה לבתי הספר היסודיים. מפקד הטייסת “השמיים אינם הגבול”

השבוע נערך טקס הפתיחה של פרוייקט טייסת 101 ב’אורט אלון’ . תכנית “מועדון הטייסת” היא פרי שיתוף פעולה בין הדוקטורנט ראובן צמח שחבר לטייסת מבצעית ברמת דוד בשיתוף עם קרן רמון, ומטרתה היא להכשיר תלמידים להיות מנהיגים ואזרחים ותיקים. התכנית פועלת בקרב תלמידי כיתות ז’ ב”אורט אלון” והיא צפויה להיות מורחבת בשנה הבאה לתלמידי בתי החינוך היסודיים בעיר.

במהלך הערב התלמידים והוריהם חתמו  על חוזה השתתפות בתכנית שמגדיר את אחריות בית הספר, אחריות ההורים ואחריות התלמיד. במסגרת אחריות בית הספר יתקיימו מפגשים שבועיים עם מאמן אישי. מפגשים אלו יתחלקו לשלושה פורומים. בפורום הראשון יתמקדו בזיהוי חזקותיהם של התלמידים, בשיפור ההישגים, בהבניה של דפוסי התנהגות ועוד. בשלב זה יכתוב כל תלמיד יומן אישי. הפורום השני יכלול מפגש קבוצתי כאשר בכל קבוצה יהיו עד חמישה תלמידים, ואלו ילמדו להכיר את הקבוצה כגוף תומך ולהיעזר בה על מנת לעמוד ביעדים. הפורום השלישי יכלול מפגשים בהם יעלו התלמידים לדיון אירועים לצורך ניתוחם ומציאת אלטרנטיביות התנהגות חלופיות. בנוסף לאלו, יתקיים אחת לחודש מפגש עם נציגות משירות הביטחון הכללי שמהווה דמות משמעותית עבור התלמידים בהיותה מיתוס מכונן של הצלחה ומצוינות והיא תהיה מודל לחיקוי מה שייצור עבור הילדים תחושת שייכות למיתוס. תחושה זו תחוזק באמצעות תכנית העשרה “טייסת 10 האזרחית” בנושא תעופה, אוירודינמיקה, נווטות וקריאת מפות טופוגרפיות. אחריות ההורים תכלול בין היתר מעקב אחר היעדים השבועיים של הילדים, עידוד וחיזוק, סיוע בבניית סדר יום משפחתי תומך ועוד. אחריות התלמיד תתבסס על התמדה בפעילות התכנית לאורך כל שנת הלימודים. התלמידים התבקשו לעמוד ביעדים. ההורים הנרגשים ששמעו על התכנית, גם מילדיהם, אמרו שהם בעצמם היו שמחים מאוד להשתתף בה. התלמידים מצידם אמרו שהם גאים להיות בתכנית שמעצימה אותם ותורמת להם המון.

מפקד טייסת 110 סא”ל ג’ “כאן השמיים הם לא הגבול אלא מה שהתלמידים יציבו לעצמם .הטייסים מרגישים זכות גדולה לקחת חלק בתכנית”.

הוגה התכנית ראובן צמח אמר שהרעיון בכתיבת התכנית שעליה עשה את הדוקטורט שלו, הוא יצירת מנהיגות ערכית חברתית. צמח קרא לתלמידים לעשות מה שנכון ולא מה שנוח, והוסיף שאין דבר כזה כישלון כיוון שכל כישלון הוא מכשול שאותו צריך לעבור.

 ראש העיר ,סימון אלפסי “זוהי תכנית מצוינת ואיכותית שמאפשרת ללומדים בה לעשות את מה שהם הכי אוהבים. לתכנית יש יעדים ומטרות ברורות, והיא מכשירה דור מצוין לעיר, לצה”ל ולהנהגת המדינה. בנוסף לפן הלימודי התכנית מבטאת גאוות יחידה. הנערים שמחים להיות חלק מהטייסת, ואני משוכנע שהם יגיעו הכי רחוק שירצו.”

מנהלת “אורט אלון”, עדה אבר-כהן שמש: “התכנית החלה לפעול השנה וכבר אנו יכולים לציין כי היא מצליחה, איכותית ומצמיחה ילדים צעירים להיות מנהיגים. מה שמיחד את התכנית הזו שחברו אליה אנשים וגופים מדהימים שיחד עם צוות בית הספר עושים עבודת קודש. ראובן צמח  הוגה התכנית, מושיקו המנהיג המוביל את התכנית בבית הספר, טייסים, נציגי קרן רמון, נדבנים וכמובן רשת “אורט” והרשות המקומית. על כולם תבוא הברכה והתודה. תודה מיוחדת לראש העיר, לרשת “אורט” ולקרן רמון על נכונותם לממן תוכנית יוקרתית זו.”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter