באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: העמותה למען הקשיש פעלה בניגוד לחוק

יקנעם: העמותה למען הקשיש פעלה בניגוד לחוק

תלונה כנגד העמותה למען הקשיש ביקנעם נמצאה מוצדקת באופן חלקי על ידי רשם העמותות שקבע כי שליחת זימונים לאסיפות הכלליות על ידי מודעות בלוחות המודעות של כל מועדוני העמותה הינה בניגוד לחוק.

רשם העמותות שלח לאחרונה את החלטתו בנוגע לתלונה שהתקבלה במשרדו כנגד העמותה למען הקשיש ביקנעם. הרשם כתב בהחלטתו כי נוהגה של העמותה לשלוח זימונים לאסיפות הכלליות על ידי מודעות בלוחות המודעות של כל מועדוני העמותה הינו בניגוד לחוק וכן בניגוד לסעיף 6 לתקנון, המחייבים לזמן חברים לאסיפה באופן אישי. הרשם דרש מהעמותה להמציא הצהרה החתומה על ידי שני חברי ועד בה היא מתחייבת בכל הנוגע לזימון לאסיפות הכלליות.

העמותה למען הקשיש
היכל התרבות, נמכרו כרטיסים גם לקהל צעיר. צילום: רונן צומר

עוד בדק הרשם תלונה על כך שהעמותה מכרה כרטיסים למופע שנערך בהיכל התרבות לקהל צעיר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מטרותיה. לטענה זו השיבה העמותה כי הופצו מודעות בכל רחבי העיר וכי לא נמנע מכל תושב ותיק שביקש להשתתף, לקחת חלק בארוע וכי ניתן היה להרשם ולהצטרף עד יומיים לפני הארוע. על פי החלטת הרשם “מתעורר חשש כי לא נעשה פיקוח מספיק על פניה לקהל היעד הרלבנטי של הארוע כך שכרטיסים עשויים היו להמכר לקהל יעד צעיר על חשבון קהל מבוגר, המהווה את קהל היעד של העמותה. על העמותה להקפיד להבא על קיום פיקוח ובקרה על אופן מכירת הכרטיסים בארועים דומים, כך שמטרות העמותה תוגשמנה במלואן.

תלונה נוספת לפיה המירה העמותה אסיפת ועד באסיפה כללית והוסיפה סעיפים לסדר היום נדחתה על ידי הרשם בשל מחלוקת עובדתית.

מהעמותה למען הקשיש ביקנעם טרם התקבלה תגובה.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter