באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: הגזבר תובע מלווה הסעות

יקנעם: הגזבר תובע מלווה הסעות

גזבר העירייה תובע מלווה הסעות בן 78 בגין לשון הרע. סנגורו של מלווה ההסעות ” נסיון להפחיד את הנתבע”

גזבר עיריית יקנעם, יוסי מזרחי, תובע את אחד ממלווי ההסעות העובדים בשרות המועצה בגין הוצאת לשון הרע. העובד, בנימין קרקו, תבע את העירייה בבית הדין לעבודה בגין כספים שמגיעים לו לטענתו. מזרחי השיב לקרקו במכתב על טענותיו וקרקו השיב במכתב משלו בו טען טענות קשות כנגד מזרחי שמצידו הגיש את תביעת הדיבה על סך 50 אלף ₪ למרות שהמכתב נשלח אך ורק אליו ואל היועצת המשפטית,צביה דולב וזאת לאחר שנתן לקרקו שהות להתנצלות. כמו כן טוען מזרחי כי דבריו של קרקו . קרקו, אדם בן 78 התייעץ עם עו”ד יוסי נקר והגיש כתב הגנה לוחמני ביותר.

תבע מלווה הסעות בגין מכתב
יוסי מזרחי וצביה דולב.

על פי כתב ההגנה ” עסקינן בתביעה קנטרנית, טורדנית המהווה גם שימוש לרעה בהליכי משפט. התביעה שבתיק זה נועדה להטיל מורא על התובע לבל ימשיך לפעול באופן חוקי למיצוי זכויותיו. הגשת כתב תביעה כשהוא נטול בסיס משפטי מהווה נסיון להפחיד ולהרתיע את הנתבע מהמשך פעולותיו הלגיטימיות היא טרור משפטי”. בהמשך כותב נקר ” נראה כי התובע טוען כי הוא נפגע והגיש כתב תביעה לא מצער אמיתי  אלא משיקולים משפטיים שלו ושל היועצת המשפטית של עירית יקנעם לעניין תביעת הנתבע “

דובר עיריית יקנעם, רועי אדוט מסר בתגובה ” “התביעה היא תביעה אישית של מזכיר/גזבר העירייה כנגד עובד העירייה שהכפיש והשמיץ אותו, והטיל עליו רפש אישי. למרות כל אלו מזכיר/גזבר העירייה טרם הגשת כתב התביעה פנה מיוזמתו לעובד וביקש ממנו התנצלות בכתב כדי  שלא ייאלץ לפנות לבית המשפט, אולם העובד סירב לעשות זאת והמשיך בדרכו, ובכך לא הותיר ברירה אלא להגיש כנגדו תביעה אישית. עיריית יקנעם לא מכירה ובוודאי שלא משתמשת במושגים של “טרור משפטי” שלא ברור מאיפה הם נלקחו. טוב שיעשה מי שמשתמש במונחים הללו חשבון נפש. לצערנו השימוש במושגי אלימות כגון: “טרור משפטי” אינו ראוי בלשון המעטה והפוסל במומו פוסל. מי שפותח את כתב ההגנה שלו במילים: “חנפים, רשעים ומראין עצמם כצדיקים” או שלאורך כל כתב ההגנה מטיל דופי אישי, מכפיש ומסית, וזאת ללא כל קשר כנגד התביעה עצמה, טוב יעשה אם יימנע מהטפת מוסר בכלל. לכל אדם שמורה הזכות לתבוע על הוצאת דיבה במידה וחש כי הושמץ ללא צדק. תמוה הוא שדבריו של עובד שהכפיש והשמיץ את מזכיר/גזבר העירייה אינם נחשבים כטרור משפטי אצל בא כוחו, אולם אותו בא כוח כאשר הוא חש נעלב על הרבה פחות מכך פנה בעבר לבית המשפט בתביעת דיבה והפסיד בגדול. כשמדובר בו אז הכל שריר וקיים ומותר, ואילו אצל אחרים הדבר פסול ומוגדר במושגי טרור”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter