באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: דירקטורים ללא מינוי?

יקנעם: דירקטורים ללא מינוי?

דירקטורים בחברות השייכות לעיריית יקנעם, לא רשומים אצל רשם החברות וחברי סיעת ‘יקנעם הצעירה’ דורשים בדיקה מקיפה של מבקר העירייה ושל היועצת המשפטית.

חדשות YCOM: חברי סיעת ‘יקנעם הצעירה’, יאיר פרימן ואריק וקנין, מחו בישיבת המליאה שהתקיימה בשבוע שעבר על כך שלדבריהם קיים מנהל לא תקין בחברות של עיריית יקנעם. לדבריהם הן בדירקטוריונים של החברה הכלכלית, של ‘מבוא כרמל’ ושל תאגיד המים ‘מעיינות העמקים’ מכהנים דירקטורים שמינויים לא אושר על ידי רשם החברות ולכן הם אינם רשאים לתפקד כדירקטורים.

מעיינות העמקים
יאיר פרימן, הגיש תלונה למבקר העירייה.

פרימן ווקנין גילו את המחדל לכאורה כאשר בדקו מתי מונתה אורנה יחזקאל לדירקטוריון ‘מעיינות העמקים‘ וזאת לאור הצעתו של ראש עיריית יקנעם, סימון אלפסי לחדש את מינויה. לדבריהם, מבדיקתם עם רשם החברות עולה כי המועצה מינתה מספר חברי דירקטוריון אשר לכאורה אושרו גם על ידי רשם החברות – אך לא כך הוא במציאות. כמו כן לטענתם,  חברי דירקטוריון שמונו על ידי מועצת העיר אך לא אושרו על ידי רשם החברות השתתפו בישיבות של הדירקטוריון, הצביעו על החלטות הכוללות: אישור תקציבים, החלטות מהותיות הנוגעות לגבי החברות ונושאים מהותיים בתחום אחריות הדירקטוריון, בו בזמן שהם לא אושרו על ידי רשם החברות. בשל כך התנגדו חברי ‘יקנעם הצעירה’ למינויה של אורנה יחזקאל לדירקטורית בתאגיד המים ודרשו בדיקה מקיפה של מבקר העירייה והיועצת המשפטית בנפרד.

יאיר פרימן: “אנחנו מעבירים את התלונה לתנועה לאיכות השלטון ולמבקר המדינה. יושבים דירקטורים, מצביעים על דברים ובטוחים שהכל בסדר אבל הם לא באמת דירקטורים. צריך להגיד שזו לא אשמתם”

יו”ר תאגיד המים, אורי שמואל: “חוק תאגידי המים קובע שדירקטור יסיים את כהונתו בתום שלוש שנים. זאת אומרת, שאם עבר הפז”ם אותו דירקטור מפסיק להיות רשום באופן אוטומטי ואולי זו הסיבה שאורנה יחזקאל לא רשומה ברשם החברות”

היועצת המשפטית, עו”ד צביה דולב: “כל תאגיד בישראל צריך להודיע לרשם החברות על מינוי דירקטורים ורשם החברות רושם את ההודעה על המינוי. יכול להיות שהיתה תקלה שלא שלחו הודעה ויכול להיות שזו תקלה של הרשם אבל הרישום לא מייצר את התקפות של הכהונה. העובדה שלא נשלחה הודעה לרשם החברות לא מבטלת את תקופות המינוי של אדם לדירקטור”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter