באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: בתי הספר היסודיים יעברו לניהול עצמי

יקנעם: בתי הספר היסודיים יעברו לניהול עצמי

בתי הספר היסודיים ביקנעם עברו לניהול עצמי על פי תוכנית של משרד החינוך. תוספת התקציב- 100 ₪ לתלמיד ולצוותי בתי הספר יהיו סמכויות רחבות הרבה יותר

בתי הספר היסודיים ביקנעם עוברים בשנת הלימודים הנוכחית לניהול עצמי. העברת כלל בתי הספר היסודיים במדינת ישראל ל”ניהול עצמי” נגזרת  מהחלטת ממשלה שיישומה החל במחוז הצפון ויושלם בתוך 3 שנים. מעבר בתי הספר לניהול העצמי נועד להעביר את מוקד קבלת ההחלטות לבית הספר, להגדיל את המרחב והסמכות הפדגוגית, הניהולית והכלכלית של ביה”ס, ובכך לאפשר את התנאים המיטביים לממש את ייעודו ואחריותו של בית הספר, קרי, העלאת הישגי התלמידים ומתן מענה מיטבי להבטחת רווחתם הלימודית, הרגשית והחברתית של התלמידים.  כמו-כן, המעבר לניהול עצמי נועד להעצים את המנהל וצוות המורים, להשביח את תרבות הניהול והלמידה של בתיה”ס, לחזק את האחריות והמחויבות של בתי הספר לתפוקות ולתוצאות, ולהרחיב את מעגל השותפים המעורבים והפועלים לקידום מטרות החינוך בביה”ס. לבית הספר ניתנת האוטונומיה והסמכות להפנות באופן מושכל משאבים המוקצים לו ממקורות שונים לטובת היעדים והצרכים המקומיים שבית הספר הגדיר לעצמו. הניהול העצמי חותר מצד אחד להגדיל את מרחב ההשפעה ושיקול הדעת של המנהל וצוות ביה”ס, ומן הצד השני להטמיע כלים ותרבות ארגונית כך שביה”ס יקבע סדרי עדיפויות ויקבל החלטות באופן מתוכנן ומושכל. בתי הספר נדרשים לגבש טרם פתיחת שנה”ל תוכנית עבודה מקושרת לתקציב בית ספרי ולאשר אותה בפני וועדה מלווה בית ספרית, המורכבת הן מנציגי רשות מקומית, הן מנציגי משרד החינוך והן מנציגי ביה”ס והקהילה. בדרך זו ממוסדת האחריות של ביה”ס ברמה המקומית.

תוספת תקציב של 100 ש"ח לתלמיד
בית ספר תדהר. עובר לניהול עצמי

מנהלת המחוז, אורנה שמחון מחוז הצפון החל בהטמעת מדיניות הניהול העצמי במספר רשויות/מועצות נבחרות כבר בשנת הלימודים הנוכחית. זאת , בהתאם להחלטת הממשלה ממרץ 2011, ולפיה יעברו עד תשע”ה כל בתיה”ס היסודיים בישראל ל”ניהול עצמי”. משמעות התוכנית היא אימוץ והטמעה של תרבות ניהולית, ארגונית וכלכלית הנהוגה מזה למעלה מעשור במדינות מפותחות רבות בעולם. תרבות ניהולית זו מבוססת על ההבנה שביה”ס הינו המקום המתאים ביותר לקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות שונות הנוגעות לקידום תלמידיו, לשיפור האקלים הבית ספרי ולחיזוק הקשר עם הקהילה והרשות. רשויות שתיכנסנה לתוכנית תזכנה בתוספת תקציבית ובמערך תמיכה מקיף של יועצים ארגוניים וכלכליים שיעמדו לרשות הרשות ומנהלי בתי הספר בצמוד למערך הדרכה והשתלמויות לכלל הגורמים הקשורים לתוכנית”.

דובר עיריית יקנעם, רועי אדוט “זהו פיילוט מבורך שיעודד את בתי החינוך לפעול לפיתוח עצמאות ולפיתוח חשיבה ויוזמות פדגוגיות שונות, ובאמצעותו ילמדו לקיחת אחריות וחיסכון במשאבים. בבסיס הרעיון עומדת העצמת בית הספר והרחבת סמכות ואחריות המנהל וצוותו מתוך מטרה לאפשר את הגדלת מרחב הניהול הפדגוגי, הארגוני והתקציבי של בית הספר, והפיכתו ליחידות בעלות סמכות ואחריות, ואשר פועלות לשיפור העשייה הבית ספרית. לבית הספר תינתן אוטונומיה להפנות משאבים שמוקצים לו לטובת היעדים והצרכים שהוגדרו על ידו. בזכות ההשתתפות בפיילוט יקבל כל בית חינוך לקופתו, בנוסף לתמיכות הרגילות, גם 100 ₪ בעבור כל תלמיד,  ואלו יסייעו בקידום יוזמות פדגוגיות שונות.  עיריית יקנעם דוגלת בניהול עצמי ומברכת על הכנסת בתי הספר לפרויקט שיתרום משמעותית לקידומם על פי צרכיהם, ולקידומם של כל הבאים בשעריהם.”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter