באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

זיהום חמור של ביוב בנחל קישון באזור קרית חרושת (קרית טבעון)

זיהום חמור של ביוב בנחל קישון באזור קרית חרושת (קרית טבעון)

הבוקר (9.8.15), איתר ממונה הפיקוח ברשות נחל הקישון, אלון בן מאיר, זיהום חמור של ביוב במי נחל קישון. הזיהום נגרם בשל כשל בצנרת ביוב העוברת בסמוך לנחל באזור קרית חרושת בטבעון. הביוב הציף שטח נרחב וזרם ישירות לנחל. רשות נחל הקישון דיווחה על דבר האירוע לכל הגופים הרלוונטיים, ביניהם לתאגיד המים והביוב, מעיינות העמקים, שקו הביוב שכשל נמצא תחת אחריותו. לדרישת הרשות, צוותים מטעם התאגיד הגיעו למקום על מנת לתקן את הצינור הפגוע.

ברשות מציינים כי, הם עומדים מקרוב על פעולות תיקון הקו, לאור חשיבות מניעת פגיעה נוספת בנחל דווקא באזור הרגיש ביותר מבחינה אקולוגית וסביבתית. בסביבת הנחל באזור זה, מתקיימת מערכת אקולוגית מגוונת ורגישה, הכוללת מיני דגים רבים (אמנון מצוי, קיפון מצוי, שפמנונים וכו’) וכן אוכלוסיית חסרי חוליות עשירה.

לדברי אלון בן מאיר, ממונה הפיקוח ברשות נחל הקישון, הזרמת הביוב גרמה להרעה ניכרת באיכות מי הנחל ונמדדו ירידה בריכוז החמצן המומס (1.5 מג”ל), ועלייה בריכוז האמוניה (מעל 20 מג”ל) שהינה רעילה לשוכני הנחל. להערכתו מדובר בכמות ניכרת של ביוב שזיהמה את הנחל.

שרון נסים, מנכ”לית רשות נחל הקישון, ציינה כי, הרשות דורשת מתאגיד המים והביוב לפקח ולתחזק באופן מתמיד אחר הצנרת בסביבת הנחל, אשר עלולה בעת כשלים להזרים ביוב לסביבה ולפגוע במערכת האקולוגית המשתקמת בקישון. עוד ציינה נסים, כי הרשות תפעל בכל הכלים שברשותה מול תאגיד המים והביוב, על מנת למזער את הנזקים ולמנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.

 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter