באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

התכנית לשיפור איכות האוויר עברה שימוע ציבורי

התכנית לשיפור איכות האוויר עברה שימוע ציבורי

הציבור הרחב והארגונים הירוקים הוזמנו להשתתף בשימוע ציבורי לתכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה לשיפור האוויר באזור חיפה. במהלך השימוע  הועלו הערות והסתייגויות באשר למתווה התכנית.

בצעד חשוב המשקף הצהרת כוונות לשינוי בשיתוף הציבור והארגונים הירוקים, נערך ביום שלישי השבוע שימוע בנושא התכנית הסביבתית הנוגעת למפרץ חיפה. השימוע נערך בהשתתפות ארגונים ירוקים ותושבים ובנוכחות יו”ר האיגוד יונה יהב ומנכ”ל האיגוד ד”ר עופר דרסלר, במהלכו הועלו הערות והסתייגויות באשר למתווה התכנית. אלה ירוכזו ויועברו לבחינה של המשרד להגנת הסביבה על מנת לגבש את התכנית הסופית.

במקביל לאישור תקציב תכנית הפעולה הלאומית לאזור מפרץ חיפה על ידי הממשלה, אותה הגישו השר להגנת הסביבה, שר האוצר, שר התחבורה ושר הבריאות, צפויה להמשיך ולהפחית משמעותית את זיהום האוויר במפרץ חיפה, לעסוק בהקמת “אזור אוויר נקי”, פרויקטים לעידוד צמצום פליטות מתחבורה ועוד. משרדי הממשלה רואים בחיפה והמפרץ כפיילוט לשינוי סביבתי- תחבורתי שייערך ברחבי הארץ ולדברי בכירים באיגוד ערים, מן הראוי שתכנית המבוססת בין השאר על היענות ציבורית בדרך להמשך הקטנת הנזק הסביבתי והבריאותי, תתבצע לאחר שיתוף ציבור והתחשבות בסייגים העולים מן השטח.

מנכ”ל איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה, ד”ר עופר דרסלר: “מיד עם מינויו, החל השר להגנת הסביבה לגעת בנושאים מהותיים לאזור מפרץ חיפה ואני מברך על התובנות שלו בנוגע לבעיות החמורות העולות מתחבורה. הציבור צריך להבין את ההשלכות הנובעות מהתכנית ויש מקום לשמוע את כל הצדדים”.

ראש עיריית חיפה יונה יהב: “התכנית הלאומית הינה בשורה אמיתית בעלת משמעות סביבתית מכרעת לעתיד מפרץ חיפה. ממשלת ישראל הפשילה שרוולים ומגלה לראשונה אחריות לאומית לבריאותם ולאיכות חייהם של תושבי מטרופולין חיפה. על כך תודה, בראש ובראשונה, לשר להגנת הסביבה אבי גבאי, אשר בחר בחיפה כיעד לשינוי סביבתי. הציבור הרחב והארגונים הירוקים הוזמנו לשימוע הציבורי על מנת יוכלו להשמיע הערות והסתייגויות העולות מן השטח על מתווה התכנית. באמצעות השימוע נוכל ליצור תכנית מוצלחת לשיפור איכות החיים באזורנו.”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter