באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

הקואליציה לבריאות הציבור ” ריכוזים הגבוהים מערכי יעד נרשמו עבור כמעט כל המזהמים”

הקואליציה לבריאות הציבור ” ריכוזים הגבוהים מערכי יעד נרשמו עבור כמעט כל המזהמים”

בקואליציה לבריאות הציבור תוקפים את דו”ח איגוד הערים לאיכות הסביבה אשר התייחס לזיהום אוויר. לטענתם על האיגוד להתייחס לערכי היעד ולא לערכי הסביבה המקלים יותר. איגוד הערים ” החוק קובע כי רק ערכי סביבה מוגדרים כערכים אשר חריגה מהם מהווה זיהום אוויר בלתי סביר”

הקואליציה לבריאות הציבור פרסמה בשבוע שעבר את תגובתה לדו”ח איגוד הערים לאיכות הסביבה לשנת 2011 . על פי הדו”ח, נמצא כי עבור רוב מזהמי האוויר לא נרשמו חריגות מערכי סביבה בשטח האיגוד ב-2011, אך ריכוזים הגבוהים מערכי יעד נרשמו עבור כמעט כל מזהמי האוויר. לדברי הקואליציה לבריאות הציבור, ההבדל בין שני הערכים הוא משמעותי: ערכי יעד מבוססים על מדדי בריאות וחריגה מהם עלולה להוות סיכון לבריאות הציבור, אך לא נענשים על חריגה מערך זה. ואילו ערכי

מעל לערכי היעד
חוות המיכלים בקרית טבעון, אין ניטור.

הסביבה הרבה יותר מקלים ומשקפים את המצב הנוכחי וחריגה מהם מהווה עבירה. בין המזהמים בהם נרשמה חריגה מערכי היעד ניתן למצוא: גפרית דו חמצנית, אוזון, חלקיקים נשימים PM 10  וחלקיקים נשימים עדינים PM 2.5 . עבור תושבי קרית טבעון יש לציין כי לא קיים ניטור באזור חוות המיכלים וכי בוטדיאן, הנחשב כמסרטן ודאי אינו נמדד בתחנת הניטור שביישוב.

בקואליציה זועמים על כך שלא המשרד להגנת הסביבה ולא איגוד ערים התוו תכנית להטמעת ערכי היעד בתעשייה ובתחבורה, הכוללת לוח זמנים, וזאת על אף שלפי חוק אויר נקי יש לשאוף לעמידה בערכי היעד. בקואליציה מוסיפים כי לא ניתן לדעת מהי איכות האוויר היות וחלק גדול מהמזהמים כלל לא נמדד: למזהמי אוויר רבים הכלולים בחוק אוויר נקי לא קיים ניטור או דיגום בשטח האיגוד, או שקיים דיגום חלקי מאוד. מזהמים אלה כוללים בעיקר מתכות כבדות ותרכובות אורגניות החשודות כמסרטנות. כך, לרשויות אין תמונת מצב מהימנה על איכות האוויר במפרץ חיפה.

מאגוד הערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה נמסר בתגובה ” חוק אוויר נקי קובע כי רק ערכי סביבה מוגדרים כערכים אשר חריגה מהם מהווה זיהום אוויר בלתי סביר. בנוגע לערכי היעד, החוק אינו מתייחס לחריגה מערכים אלו אך יש לשאוף להשיגם כיעד ואכן, ערכי היעד משמשים את המשרד להגנת הסביבה כבסיס לתכנון וקביעת התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר. איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה, פועל באופן מתמיד בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה בנושא צמצום מרבי של פליטות מזהמים מהתעשייה באזור מפרץ חיפה ונמצא בעיצומה של התוויית תכנית תחבורתית לצמצום זיהום האוויר מהתחבורה, תוך שאיפה להגעה לערכי היעד. נציגי הקואליציה לבריאות הציבור משתתפים בכל ישיבות ועדת ההיגוי של תכנית זו”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter