באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

הערכות לשנת  הלימודים תשע”ו במ.א. מגידו

הערכות לשנת  הלימודים תשע”ו במ.א. מגידו

השקעות בהיקף  תקציבי רחב במוסדות החינוך: בינוי גנים, כיתות חדשות , שיפוץ מבני חינוך, מיגון,  שיפוץ מגרשי ספורט, החלפת גגות אסבסט ,שדרוג והתאמות בהסדרי בטיחות .

חדשנות  והכרה של משרד החינוך בתוכנית לימודים ביוספרית בבתי הספר היסודי .

פץיחה של מרכז  אומניות החדש בתיכון מגידו אגף הנדסה של המועצה בשיתוף מחלקת החינוך מוביל את תכנון וביצוע הבינוי  בהתאם , בהתאם לצרכי מוסדות החינוך, סקרי בטיחות וחוזרי מנכ”ל של משרד החינוך.

גני ילדים

גנים חדשים באליקים, בעין העמק, ביקנעם מושבה. שני גני ילדים, ברמות מנשה ובמגידו, שופצו והותאמו לצרכים.

גגות אסבסט

גגות האסבסט בכל מוסדות החינוך שבאחריות המועצה בכל היישובים, הוחלפו.

כיתות פתוחות בטבע

ק.ק.ל מובילה פרויקט ארצי להקמת כיתות פתוחות בטבע בבתי הספר. מחלקת החינוך מהווה את הקשר בין בתי הספר לק.ק.ל, בקביעת המיקום, ההיתר וכדומה. עד כה הוצבו כיתות בתיכון מגידו, בפלגים, בחווה האקולוגית,

בית ספר תיכון מגידו

בבית הספר התקיים פרויקט פיתוח ושדרוג רחב ומקיף

שלב ראשון – הרחבה ומיגון של כל הכיתות, וכמו כן הונגשה כתה במימון משרד החינוך והמועצה .

שלב שני – בפתית שנת הלימודים יחל לפעול  מלר”ת אמנויות  חדש, במימון ומשרד החינוך והמועצה. המבנה בן שתי קומות, מתפרש על פני  1.100 מטר, כולל כיתות, שירותים, לובי להצגת תערוכות.

כן כולל המבנה אודיטוריום של 200 מקומות. הציוד הנדרש לאודיטוריום ממומן בחלק מתרומת משפחת טובה ויקר, מקנדה.

שיפוץ מגרשי ספורט

שופצו מספר מתקני ספורט ביישובי המועצה. בעין העמק שופץ המגרש כולל קירוי, שופצו מגרשים ביקנעם מושבה , ברמות מנשה (טניס כדורסל) ובגבעת עוז. באולם הספורט בפלגים הוחלפה רצפת פרקט.

הסדרי בטיחות

בסבסוד משרד התחבורה ובליווי יועץ תנועה ובטיחות, הוצבו ברחבי המועצה ובסמוך למוסדות החינוך פרסומים בנושא בטיחות בדרכים ושילוט-תמרור, מעברי חצייה, במפרים, נצבעו קווי הפרדה וכדומה. בתחנות ההסעה בבתי הספר שודרגו מעקות בטיחות.

כיתות מחשב

בית ספר פלגים- כיתה ירוקה חדשה- 35 עמדות תלמיד

בית ספר  קשת -התקוה שדרוג כיתת מחשבים 17- עמדות תלמיד

 

בתחום הלימודי:

גני ילדים הגן לחינוך מיוחד שנפתח לפני שנה ימשיך לפעול בקבוץ דליה ויקלטו כ- 10 ילדים. בגנים הרשמיים יקלטו כ- 7 גננות חדשות.

בבית ספר יסודי “קשת התקווה”  באליקים –יפתחו 2 כתות א’ המצטרפות לכתות ב’ וג’ , בחינוך המשלב בין דתיים וחילוניים.

גם ב”פלגים” ו”עומרים” נפתחות בתשע”ו  3 כתות א’ – תוצאה של הגידול הדמוגרפי המואץ במועצה.

 

חדש! רק  במ.א מגידו, תכנית לימודים ביוספרית בשלושת  בתי הספר היסודיים של המועצה :

בשנת תשע”ו, נתחיל בשלושת בתי הספר היסודיים במועצה שלנו להטמיע את תפישת החינוך של “מרחבי למידה בהלימה לתפישות המרחב הביוספרי”. במודל זה נעשה על ידינו חיבור בין ה”מה” : תכני הליבה של המרחב (מסורת ומורשת, קיימות, חינוך ערכי, קשר קהילה חינוך…) ומושגי האיזור (ליבה, חיץ ומעבר)

ובין ה”איך”: עקרונות הלמידה (התנהלות המרחב הביוספרי, למידה פעילה, חיבור לקהילה) ואופני הלמידה, (התנדבות, למידה רב גילית,למידה חוץ בית ספרית)

במרחבי הלמידה יכללו כל הגורמים הללו.

 

ובחינוך הבלתי פורמאלי – התארגנות מחודשת  

בחודשים האחרונים עסקה מחלקת הילדים והנוער בתהליך אסטרטגי של החינוך הבלתי פורמלי של הילדים והנוער במועצה. מטרת התהליך הייתה לבחון מחדש את הצרכים העולים מן מהשטח,לקראת פתיחת שנה”ל תשע”ו החליטה המחלקה לערוך שינויים במבנה הארגוני של המחלקה, על מנת לתת מענה ושרות טובים יותר .

בנוסף יורחבו  הפעילויות האזוריות  של ילדים ונוער במטרה ליצור שייכות וגאווה אזורית.

 

הסעות – המועצה משקיעה מאמץ רב ותיאום מורכב על מנת  לקיים  מערך ההסעות למאות  תלמידים מידי יום . השנה תפורסם לכל ההורים והתלמידים חוברת הדרכה להגברת בטיחות בהסעות.

 

סה”כ הלומדים במועצה אזורית מגידו :

גני ילדים גילאים 3-6  , 690 ילדים

בתי ספר יסודיים: בשלושה בתי ספר , כ 1,250 תלמידים,

(מתוכם  — עולים לכיתה א ‘-232 תלמידים )

תיכון אזורי מגידו- 890 תלמידים

 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter