באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

הסתיים שלב תכנון הקמת רשת עילית תת קרקעית

יקנעם: הסתיים שלב התכנון להזזת קו מתח עליון והטמנתו באדמה בהקמת רשת עילית תת קרקעית

בשעה טובה ומוצלחת הסתיים שלב התכנון בפרויקט להורדת קו המתח העליון שעובר במרכז היישוב.

עלות תכנון פרויקט התכנון עמדה על כ- 6 מיליון ₪, אותם גייס ראש העיר, סימון אלפסי ממשרד הבינוי והשיכון. עתה, לאחר סיום שלב התכנון, ועם אישור התכנית, יפעל ראש העיר יחד עם משרד הבינוי והשיכון לגייס את יתרת התקציב הנחוץ להשלמת הפרויקט עליו הוא עמל מזה שנים רבות מול חברת החשמל ומול משרדי הממשלה הרלבנטיים. עלותו הכוללת של הפרויקט נאמדת על פי חברת החשמל בכ- 40 מיליון ₪.

אורך קו המתח העליון אותו יש להזיז הוא כ- 1.8 קילומטר, והוא ייטמן מתחת לקרקע. כפועל יוצא מכך תוקם רשת חשמל תת קרקעית הכוללת הטמנת כבלי חשמל מתח עליון. הזזת קו המתח העליון תאפשר בנייה ופיתוח פארקים וגני משחק לרווחת התושבים.

תכנית התכנון היא פועל יוצא של הסכם פיתוח כוללני שנחתם בין עיריית יקנעם למשרד הבינוי והשיכון, ואשר כחלק ממנו עמד על כך ראש העיר, סימון אלפסי לכלול את העתקת קו המתח העליון.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

“אני מברך על סיום התכנון ומעבר לשלב הבא של הפרויקט. אני מאמין שלאחר סיום התכנון, ולאחר שתאושר התכנית נצליח לגייס את שאר התקציב הדרוש להשלמת הפרויקט כולו. אני עמל על הפרויקט הזה כבר שנים רבות ומוביל אותו בשביל השקט של התושבים שפנו אלי. כבר נקבע שאין קרינה מקו המתח החשמלי, אולם יש תושבים שזה הפריע להם ולמענם אנו עושים זאת. הזזת קו המתח החשמלי והטמנתו באדמה תאפשר לנו לפתח עוד את היישוב”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter