באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

הבורר: במשרד החקלאות אישרו את תכנית קווי חיץ בקרית טבעון

הבורר: במשרד החקלאות אישרו את תכנית קווי חיץ בקרית טבעון

אושרה תכנית קווי החיץ למניעת  התפשטות אש בקרית טבעון וזאת בהתאם להחלטתו של הבורר – היערן הראשי של משרד החקלאות. האישור נתקבל בשבוע שעבר.

כזכור, בעקבות ערר שהוגש למשרד החקלאות בדבר כריתת עצים ליצירת קווי חיץ ביערות של קרית טבעון, נערכה בוררות אשר במסגרתה ביום 12.11.15נערך שימוע וסיור בשטח.  תוצאות הבוררות הגיעו בשבוע שעבר וכאמור התכנית אושרה.

בהחלטה נכתב בין שאר כי: “מסמך העקרונות כפי שהוצג על ידי חנוך בורגר, יחד עם העקרונות המובאים להלן יהיו העקרונות על פיהם העבודה תתבצע בשטח.

המועצה תגיש עדכון לצורך הנפקת הרישיון החדש ותציין בו הערכה מדויקת יותר של מספר העצים, כולל מיקום ברמת פוליגונים. במידה ובפועל יכרתו יותר עצים, תוגש בקשה נוספת להשלמת הכמויות.

הדרישה לסקר עצים נידחת בשל העובדה שהדבר גוזל זמן, משאבים כספיים ובפועל אינו מעשי.

סימון העצים שייבחרו לכריתה ולגיזום יהיה בנוכחות נציג מועצה, נציג תושבים, עורך התכנית, הקבלן המבצע ובתיאום עם נציג משרד החקלאות וקק”ל.
מחלוקות שייצרו בתהליך לעניין עצים ספציפיים, יוכרעו על ידי עורך התכנית – חנוך בורגר וכן יודגשו ההבדלים בין עצי חורש לעצי מחט.

ראש המועצה דוד אריאלי: “אנו שמחים על ההחלטה אשר בפועל מקבלת את תכנית העבודה של חנוך בורגר כלשונה. כמו כן, נתקבלו עקרונות העבודה אותם הציגה המועצה וגם אין דרישה לבצע סקר עצים. אנו מאמינים כי לא יהיה צורך בבקשה נוספת לכריתת עצים (מעבר למה שכתוב בהיתר), אך במידה ויתברר כי קיים צורך, נגיש רישיון מחודש לאותם עצים. חשוב להבהיר כי לאורך כל הדרך אגף התפעול במועצה יבצע פיקוח צמוד לפרויקט וכפי שהבטחנו, נציגי התושבים ילוו את התהליך הן בסימון העצים לפני כריתה והן בלווי הפיקוח, ככל שזה יתאפשר . ואנו חוזרים ומדגישים כי תכלית הפרויקט היא קודם כל, שמירה על חיי אדם”.

 

 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter