באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

בראש המזהמים

בראש המזהמים

הרשימה האדומה של החברות המזהמות פורסמה בשבוע שעבר על ידי המשרד להגנת הסביבה ושלא במפתיע מתברר כי העמק סובל קשות. ההפתעה לרעה מגיעה דווקא מאתר חגית עם ציון זיהום אוויר של 45 מתוך 50 וציון זיהום מים וקרקע של 20.

המשרד להגנת הסביבה פרסם בשבוע שעבר את “הרשימה האדומה”, רשימת החברות המזהמות ביותר בישראל וכצפוי לאזור מפרץ חיפה במשפיע בצורה קשה על איכות האוויר בעמק יש נציגות מאוד מכובדת ברשימה הלא מכובדת הזו. הרכיבים שנשקלו בהרכבת המדד הם: כמות שנתית של חומרים מזהמים או פסולת אשר נפלטים או מועברים, רמת הסיכון הנובעת משימוש או אחסנה של חומרים מסוכנים, קרבה לשימושים רגישים, רגישות הידרולוגית, רגישות הסביבה הימית ורמת הציות של החברות הנכללות במדד לדין הסביבתי. המדד בנוי כך שככל שהציון גבוה יותר, כך הוא רע יותר.

בראש הרשימה נמצאת חברת ‘פז נפט’ המחזיקה בין השאר בחברת ‘פז שמנים וכימיכלים’ היושבת בחיפה אשר קיבלה ציון 3 במדד האוויר, ציון 20 במדד הפסולת וציון 30 במדד החומרים המסוכנים. כמו כן קיבלה החברה ציון 3 במדד הציות לכללי המשרד להגנת הסביבה. יש לציין כי ערכים אלה אינם גרועים במיוחד וכי את עיקר הזיהום החברה יוצרת בתחנות הדלק השלה הפרוסות בכל הארץ ולאו דווקא בעמק.

הרשימה האדומה
אתר חגית, מזהם את האויר והמים. צילום: רונן צומר.

במקום השני נמצאת קבוצת ‘דלק’ השולטת ב 76.4% מחברת ‘גדות תעשיות ביוכימיה’ היושבת אף היא בחיפה. החברה קיבלה ציון 20 בקטגוריית זיהום האוויר, ציון 3 בקטגוריית שפכים וציון 30 בקטגוריית חומרים מסוכנים. מדד הציות של החברה לכללי המשקד להגנת הסביבה הוא 1.3.

במקום השלישי נמצאת חברת החשמל המחזיקה בתחנת הכוח בחיפה, באתר חגית ובאתר הטורבינות באלון תבור. תחנת הכוח זכתה לציון 45 בזיהום אוויר, ציון 20 בפסולת וציון 30 בקטגוריית חומרים מסוכנים. במדד הציות זכתה התחנה לציון 2. אתר חגית הנמצא כרגע במוקד של דיון ציבורי סוער קיבל ציון של 45 בקטגוריית זיהום אוויר, ציון 20 בקטגורית זיהום מים (ככל הנראה מדובר בזיהום מי האקוויפר), ציון 45 בקטגוריית הפסולת, ציון 20 בזיהום קרקע וציון 3 בקטגוריית השפכים. בנוסף קיבל האתר ציון 10 בקטגוריית החמרים המסוכנים וציון של 1.3 בקטגוריית הציות לכללי המשרד. ‘אלון תבור’ מקבל אף הוא ציון של 45 בקטגוריית זיהום האוויר, ציון 35 בזיהום מים, ציון 3 בקטגוריית שפכים, ציון 20 בפסולת וציון של 1.7 במדד הציות.

במקום העשירי נמצאת בז”ן המחזיקה בארבע חברות שונות הנמצאות במפרץ: ‘כרמל אולפינים’, ‘גדיב’, ‘בתי זיקוק נפט’ ו’שמנים בסיסיים חיפה’: כל החברות קיבלו ציון של 45 במדד זיהום האויר מלבד ‘שמנים בסיסיים חיפה’ שקיבלה ציון 35, במדד הפסולת קיבלו כל החברות ציון 20 מלבד בתי הזיקוק שקיבלו 35 וכל החברות קיבלו ציון 30 במדד החומרים המסוכנים. בתי הזיקוק קיבלו ציון 3 במדד הציות וזאת לעומת ‘גדיב’ וכרמל אולפינים’ שקיבלו 2.5 ו’שמנים בסיסיים חיפה’ שקיבלה ציון של 0.95.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter