באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

כתב אישום נגד בז”ן ומנהליה: גרמו לזיהום חמור של הקישון

כתב אישום נגד בז”ן ומנהליה: גרמו לזיהום חמור של הקישון

במהלך שנתיים רצופות החברה לא נערכה לחורף והתוצאה: הזרמה של שפכים ונוזלים מזוהמים לקישון ומשם לים, החברה וארבעה מנהלים בכירים בה מואשמים בזיהום תברואתי וסביבתי חמור של הנחל והים התיכון. המשרד להגנת הסביבה גילה את הזיהום במקרה במהלך סיור שגרתי.

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה הגישה היום לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום כנגד חברת בתי זיקוק לנפט בע”מ (בז”ן) וארבעה נושאי משרה בכירים בה. כתב האישום, המתבסס על חקירה שנוהלה על ידי אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה, מייחס לנאשמים עבירות של זיהום מים ואחריות להזרמת שפכים לים בניגוד לתנאי ההיתר, שנעברו בשנים 2010-2011.

הזיהום בקישון. צילום: רשות נחל הקישון
הזיהום בקישון. צילום: רשות נחל הקישון

על פי כתב האישום שהוגש על ידי עו”ד עדי דמתי-שגיא, בינואר 2010 החלו לרדת גשמים מעל מפעלי החברה אשר החלה באגירתם כמי נגר במיכלים המיועדים לכך. זאת, על אף שהמיכלים לא נוקו ולא רוקנו באופן מספק, אלא הכילו בחלקם שפכים מזוהמים, שמקורם בתקלה במערכת טיהור השפכים. משלא היה ביכולתה של החברה להמשיך ולאגור את המים, הזרימה את תכולת המיכלים לנחל הקישון, וממנו לים. כך במשך שעות ארוכות הוזרמו, בניגוד לחוק, עשרות אלפי מ”ק של נוזלים המזוהמים בשמנים, בקולי צואתי ובחומרים שונים ובכך גרמו לזיהום סביבתי ותברואתי חמור של הנחל והים התיכון. הזרמות אלה התגלו במקרה בעת סיור של מפקחת המשרד להגנת הסביבה במפעל שהבחינה בהזרמה מצינור של המפעל אל הנחל ובכתמים שחורים שהופיעו במי הנחל. רק לאחר הוראה מפורשת מרשות נחל הקישון ומאגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה החלה החברה לערוך פעולות למניעת התפשטות הזיהום.

על אף אירוע זה, שנה לאחר מכן שוב לא נערכה החברה לבואו של החורף ובאפריל 2011 החלו לרדת גשמים מעל שטחי המפעל, כאשר באחד ממיכלי האגירה היו נוזלים אשר חשודים כמזוהמים. בהיעדרה של יכולת שאיבה הולמת, ובשל קיומם של שפכים מזוהמים במיכל, הלך המיכל והתמלא. לבסוף הזרימה בז”ן לנחל שפכים מזוהמים במשך כ-24 שעות לפחות, בכמות של עשרות אלפי מ”ק, כשהם עכורים מאד ומזוהמים ביותר.

חברת בתי זיקוק לנפט בע”מ וארבעת נושאי המשרה מואשמים, בכל אחד מהמקרים, בזיהום מים. החברה, בכל אחד מהמקרים, מואשמת גם בהזרמת שפכים לים, בניגוד לתנאי היתר הזהרמה לים, ביודעין. ארבעת הבכירים מואשמים, בכל אחד מהמקרים, גם בהפרת חובת נושא משרה בתאגיד למניעת עבירות הזרמת שפכים לים, בניגוד לתנאי ההיתר.

מנכ”לית רשות נחל הקישון, שרון ניסים התייחסה להגשת כתב האישום “כתב האישום שהוגש כנגד בזן הוא במקום לאור ריבוי אירועי הזיהום לאורך השנים. רשות נחל הקישון סבורה כי יש למצות את הדין עם האחראים. אירועי זיהום המתרחשים בנחל המשתקם גורמים לפגיעה במערכת האקולוגית הרגישה ופוגמים ביכולת של הציבור ליהנות ממשאב הטבע הייחודי. הערכות המפעל לתכנון הסדרת מערך פינוי נגר עילי נערכת בשלב מאוחר מידי, ואילו נערכה בשלבים מוקדמים היו נחסכים מהנחל אירועי זיהום חמורים.”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter