באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

אתר חגית: הישג בוועדה המחוזית

אתר חגית: הישג בוועדה המחוזית

הישג ליקנעם ולמגידו: הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לא ממליצה להקים את חוות הגז בחגית. אלפסי: ” אני חוזר ואומר מיקומה של חוות הגז הוא בים ולא בשום מקום אחר”.

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה שבדקה את הקריטריונים למיקום הקמת חוות הגז קיבלה החלטה ולפיה על פי מרבית הקריטריונים היא מעניקה לאתר חגית ציון של התאמה נמוכה להקמת חוות הגז בתחומו, וזאת בעיקר בהיבטים של סיכונים, משאבי טבע והידרוגיאולוגיה, ובכך היא קובעת שאין היא ממליצה להתקדם איתו כמקום להקמת חוות הגז.  הוועדה קיבלה את החלטתה על פי שורה של קריטריונים שנבדקו כגון: השפעות מבחינת ההיבט הנופי-חזותי, משאבי טבע, זיהום אוויר, השתלבות בסביבה לאור ייעודי קרקע עתידיים, פוטנציאל להרחבה עתידית, בחינת תוואי הצנרת אל מתקן הטיפול, בחינת מרחקי בטיחות ממרכזי אוכלוסייה וכד’. על פי הוועדה מבחינת הקריטריונים הללו, אתר עין איילה מקבל עדיפות בינונית-גבוהה, ואתר דור מקבל עדיפות בינונית. בכך קובעת הוועדה שהעדיפות למערך הצפוני היא לאתר עין איילה.

קונדנסייט
אתר חגית, דורג אחרון. צילום: רונן צומר

הדיון בוועדה המחוזית נערך לאחר שבג”צ קבע  שיקנעם רשאית להעלות בפני הוועדה המחוזית את כל השגותיה כולל העובדה שלא הייתה מעורבת בתהליך וכי נפלו בו פגמים רבים ולכן יש לשנותו מן היסוד. במהלך הדיון שמעו חברי הוועדה את המניעים להתנגדותה של יקנעם כגון אי זימונה לישיבת המועצה הארצית בעת שאישרה את התכנית, אי קיום הליך שיתוף הציבור בתכנית, תמיכת המשרד להגנת הסביבה בהעברת צנרת ימית על פני היבשתית, בעייתיות  בהעברת צנרת דלקים/חומרים כימיים בתחום רצועת הגז העוברת באזורי תעשייה של יקנעם, התכנית הועברה ללא תשריט מלווה המציג את כל רצועת התשתיות, ועוד. בנוסף לכך שמעו חברי הוועדה גם את המניעים להתנגדויות של משרד הבריאות, רשות מקרקעי ישראל, המועצה האזורית מגידו, הוועדה המקומית יזרעאלים, מקורות, רשות הניקוז קישון, סולתם ואלביט מערכות.

חברי הוועדה שדנו בנושאים רבים אמרו כי הטיפול בגז צריך להיות טיפול משולב בים וביבשה,  ויחד עם זאת הוועדה ממליצה למועצה הארצית לקבוע בתכנית כי מרבית הטיפול בגז מתגליות ייערך בים, וביבשה יקודמו אתרים לטיפול מינימלי בקבלת הגז ובהפרדת הקונדסייט (מרכיב בגז עם חומרים מזהמים שבשלב הטיפול עובר ממצב של גז לנוזל).

ראש העיר, סימון אלפסי: “כמי שמוביל את המאבק ביחד עם כל השותפים אנו מברכים על המלצותיה של הוועדה המחוזית שגם היא מוכיחה את צדקתנו וקובעת את מה שטענו כל הזמן וזאת לאחר ששמעה בנוסף אלינו שורה ארוכה של ארגונים מרכזיים. חברי הוועדה הבינו שנעשו פגמים רבים בתהליך כולו והחליטו בהתאם. העובדה שגם הם שמו את חגית רק בעדיפות האחרונה היא נקודה למחשבה למדינה ולכל מי שחשב ואולי עדיין חושב שחגית היא המקום המתאים. אני מקווה שעכשיו המדינה תבין את טעותה ותקבל החלטה נכונה ותוריד את חגית מהיותה בכלל אופציה. אנחנו בכל מקרה לא נשקוט ונמשיך להיאבק עד שתתקבל סופית ההחלטה הנכונה. אני חוזר ואומר מיקומה של חוות הגז הוא בים ולא בשום מקום אחר”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter