באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

אתר חגית: בדרך להקפאה?

אתר חגית: בדרך להקפאה?

המועצה האזורית מגידו תעתור לבג”ץ כנגד הקמת מתקן לקליטת גז בחגית ותבקש צו ביניים שיורה על הקפאת קידומה של התכנית. חולבסקי: “נמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי למנוע סיכון לתושבי המועצה”.

לפני כחודש, אישרה הממשלה באופן סופי את תמ”א 37/ח, תכנית מתאר ארצית המסדירה את אופן הקבלה והטיפול בגז הטבעי מתגליות בים ועד מערכת ההובלה הארצית. בתכנית נקבע, כי תנתן עדיפות לטיפול מקסימאלי בגז בים, אך ככל ויוחלט על טיפול יבשתי, יוקם מתקן לקליטה ולטיפול בגז באתר ‘חגית מזרח’, אשר ממוקם בסמוך וממערב למועצה, בתחום המועצה האזורית חוף הכרמל.

כנגד התכנית והקמת המתקן לקליטת הגז בחגית, תגיש המועצה בימים הקרובים עתירה לבג”ץ, זאת באמצעות עורכי הדין ממשרד דן נחליאלי, המייצגים את המועצה. בעתירה, תטען המועצה כי הקמת המתקן בחגית ובסמוך למועצה, תסכן את תושבי המועצה ותפגע בערכי טבע ונוף ובמרחב הביוספרי רמות מנשה. בנוסף, תטען המועצה כי ההחלטה לבחור באתר חגית, נובעת מפגם תכנוני שנפל בהליך התכנוני, אשר מכשיר לכאורה את התוצאה הסופית שנקבעה מראש ולפיה ככל ויוחלט על מתקן יבשתי, הוא יוקם בחגית.

גז טבעי
אתר חגית, בג”ץ יקפיא את ההליכים? צילום: רונן צומר.

ראש המועצה האזורית מגידו איציק חולבסקי: “מדובר בעתירה שניה במספר שמגישה המועצה כנגד התכנית וכנגד הבחירה באתר חגית להקמת המתקן. המועצה בשיתוף התושבים, מנהלת מאבק עיקש וחסר פשרות, אשר נמשך למעלה משנתיים, נגד אישור התכנית במתכונתה הנוכחית, אשר עלולה לסכן  את תושבי המועצה. המועצה בדעה כי יש להקים את המתקנים בים ולא ביבשה, אך ככל ויוחלט להקימם ביבשה הרי שאין לאפשר זאת בחגית.”

עוד תטען המועצה בעתירתה, כי ההחלטה לאשר את התכנית במתכונת הנוכחית מקורה בשקילת שיקולים זרים, והתקבלה בניגוד מוחלט לתסקיר ההשפעה על הסביבה, שקבע כי העדיפות הנמוכה ביותר להקמת המתקן מבין כלל האתרים שנבחנו, היא באתר חגית. בנוסף תטען המועצה, כי הוראות התכנית עמומות ולמעשה היא אינה נותנת ביטוי אמיתי להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה, ליתן עדיפות לטיפול מקסימאלי בים. עד לדיון בעתירה, תבקש המועצה כי בג”ץ יוציא מלפניו צו ביניים שיורה על הקפאת קידומה של התכנית ובהמשך תבקש המועצה להופכו לצו קבוע עד להכרעה בעתירה.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter