באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

אוויר מלוכלך

אוויר מלוכלך

לתושבי קרית טבעון ועמק יזרעאל הסובלים מזיהום האוויר במפרץ יש סיבה להקלה מסויימת בשל נתוני המשרד להגנת הסביבה אך קיימת עוד דרך ארוכה. חלק מהמזהמים הקשים עדיין נמצאים ברמות גבוהות מדיי.

המשרד להגנת הסביבה פרסם לראשונה, את “מצאי הפליטות וההעברות לסביבה“- מאגר שמציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, ביניהם: תחבורה, תעשייה, שימושים ביתיים, מחצבות ויערות קק”ל- וזאת כמתחייב מסעיף 11 לחוק הגנת הסביבה. המאגר, מציג נתונים לגבי שמונה חומרים מזהמים שנבחרו על סמך פוטנציאל ההשפעה שלהם על הבריאות או על הסביבה, ואשר משמשים כמזהמי ייחוס באיחוד האירופי ובישראל, ובעלי תקן סביבתי: PM10, פחמן חד חמצני CO, תחמוצות חנקן NOx, בנזן, תחמוצות גופרית Sox, תרכובות אורגניות נדיפות VOC, PM2.5, 1,3 Butadiene.

המשרד להגנת הסביבה
מפרץ חיפה, הזיהום ממשיך. צילום: Golf Bravo

על פי נתונים אלה חל שיפור עצום בפליטה של תחמוצות חנקן מאזור המפרץ כך שלמעשה בתחום זה נמצא האזור במצב מצוין ועדיין רוב תחמוצות החנקן באזור נפלטות מתעשייה או מייצור חשמל. המצב דומה גם בפליטה של תחמוצות גופרית שכן מקורן של אלה הוא בשריפה של דלקים כגון מזוט אשר השימוש בהם באזור המפרץ הופסק כמעט לחלוטין. לשני מזהמים אלה יש לצרף גם את החלקיקים הנשימים שגם בהם חלה ירידה משמעותית באזור.

אך לאחר החדשות הטובות מגיעות גם חדשות פחות טובות: שיעור הפליטות של פחמן חד חמצני הוא גבוה במיוחד וכמט 60% מפליטות אלה מגיעות מתעשייה וייצור חשמל. גם כמות החומרים האורגניים הנדיפים שאינם מתאן היא גבוהה ולמעשה הגבוהה בארץ ועומדת על רמה של 3,500 (לעומת 1,000 בראשון לציון) כש- 57% מהפליטות נובעות מפעילות תעשייתית. בפליטות בנזן נמצא האזור במקום השני (אחרי אזור המרכז) אך בעוד שבמרכז כמעט כל פליטות הבנזן נובעות מתחבורה, הרי שבאזור חיפה כמעט 30% מהפליטות נובעות מתעשייה.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter