באנר עליון
באנר עליון

תכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה

תכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה

לאור העובדה כי בשנים האחרונות עלתה באופן משמעותי צפיפות האוכלוסייה באזור וכתוצאה מכך עלתה גם כמות הכבישים וכלי הרכב העוברים בהם, עלה גם נפח הזיהום הנגרם מהתחבורה עלה והפך לגורם משמעותי יותר במצב איכות האוויר באזור מפרץ חיפה. איגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה אליו שייכת קרית טבעון, החל לאחרונה בהכנת תכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה, בעקבות דרישת השר להגנת הסביבה

התכנית נבנית בשיתוף חברת יפה נוף, מומחים מהטכניון, רשויות מקומיות והמשרד להגנת הסביבה ומבוססת על נתוני התנועה שנאספו מכל הצירים באזור וכן על נתוני התנועה הצפויים עם השלמת הפרוייקטים הנוכחיים והמתוכננים. על סמך נתונים אלו, בוצע חישוב לפליטות הצפויות מתחבורה באזור מפרץ חיפה ונבנה מודל עבור איכות האוויר הנגזרת מכך. לטובת הנושא, הוקם פורום מלווה לתכנית, המורכב מנציגי המחלקות ההנדסיות והמחלקות המשפטיות ברשויות המקומיות, נציגי ציבור ונציגים מטעם השר להגנת הסביבה.

ד”ר עופר דרסלר, מנכ”ל איגוד ערים להגנת הסביבה באזור מפרץ חיפה מסר: “עם הגידול העצום במספר כלי הרכב בנעים בכבישים בשני העשורים האחרונים ולצד השיפור שהושג בהקטנת הפליטות מהתעשייה, הפך סקטור התחבורה לגורם חשוב מאוד בהשפעה על איכות האוויר. לצד פעילות שגרתית הננקטת לצמצום הפליטות וצמצום זיהום האוויר במדינת ישראל כולה, יש חשיבות מרובה למאמץ רחב היקף ועקבי בטיפול בבעיית הזיהום מתחבורה.”

התכנית נועדה להוביל לשינוי תשתיות, שינוי התנהגותי ומתן פתרונות טכנולוגיים. עיקרי התוכנית יוצגו בהמשך, ביניהם פעולות לעידוד שימוש ברכבים היברידיים, תמריץ לנסיעות משותפות, שימוש ברכבים בעלי נפח מנוע קטן יותר ומזהם פחות, שימוש ברכבלים ועוד”.

יואב עציון

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter