באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

תוכנית האב לחינוך הוצגה בפני מליאת המועצה בטבעון

תוכנית האב לחינוך הוצגה בפני מליאת המועצה בטבעון

הרעיון העומד בבסיס התוכנית הרב שנתית- הייחודיות כמנוף להגדרה ומימוש תמונת עתיד בית ספרית. בהכנת התוכנית השתתפו מאות תושבים שגיבשו את החזון היישובי

בישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון האחרון, הוצג נושא יישום תכנית האב לחינוך.  יאיר אודם מנכ”ל המועצה ומנהל מחלקת החינוך, הציג מצגת שתארה את תהליך בניית התוכנית.

 בישיבת המליאה השתתף נתנאל כ”ץ, פסיכולוג ארגוני מהנהלת מכון מנהיגות, אשר מלווה את יישום של תוכנית האב בטבעון.

נתנאל הציג את הייחודיות כמנוף להגדרה ומימוש תמונת עתיד בית ספרית.

הייחודיות מעניקה זהות מובחנת וברורה לבית הספר, מייצרת משמעות ערכית לעשייה, יוצרת אנרגיה המניעה את בית הספר להתחדשות ויוצרת דחף לשיפור ולמצוינות אישית וארגונית.

בתהליך השתתפו מאות תושבים שגיבשו את החזון היישובי וערכי הליבה והם “המנוע” הדוחף את מערכת החינוך להצטיין ולהצליח.

החזון החינוכי  – הקהילה בטבעון שואפת לטפח את ילדיה כבני אדם ערכיים הכשירים לחיים, חותרים למצויינות ונכונים לתרום להילחם למען ארצם ועמם, תוך עידוד ייחודיותו של כל ילד בהתאם ל”רוח הטבעונית”.

ערכי הליבה– שהם קובץ אידיאלים שיש לחתור אליהם: אהבת הארץ, הטבע והסביבה, נתינה, סולידאריות ושייכות – קהילתיות, אחריות, כבוד הדדי, סובלנות וכיבוד השונה.

 קרית טבעון הצטרפה לפיילוט ארצי של בחירה מבוקרת בחינוך.  כיום יש לכל בית ספר, אזור גיאוגרפי המזין אליו את התלמידים.

בשנת הלימודים תשע”ד, ייפתחו אזורי הרישום, בצורה מבוקרת והדרגתית, לבחירת ההורים והתלמידים.  לקראת צעד זה, יחדדו בתיה”ס את הייחודיות שלהם.

הוקמה מנהלת ובה נציגי הורים, יועצים משפטיים, נציגי הנהלות בתי הספר והקהילה. המנהלת תגדיר את הפורמט שבו טבעון, תפתח את אישורי הרישום לגני הילדים ולבתי הספר.

 ראש המועצה דוד אריאלי : “מערכת החינוך בקריה מפתחת חלון הזדמנויות. לכל ילד מזוהה פוטנציאל, ומאפשרת מיצוי היכולת האישית מבלי לוותר על אף תלמיד”.

בסיום המצגת הוצגה למשתתפים תוכנית רצף חינוכי המייצרת רצף פדגוגי, חינוכי וקהילתי, המבטיח קשר רציף על פני היום ובמעבר בין המסגרות השונות במערכת החינוך.

חברי המליאה הציגו שאלות הנוגעות לחומר שהובא בפניהם. לגבי אזורי הרישום, נציגי הציבור במנהלת שתוקם, בעיית התקציב שיידרש לשינויים המוזכרים ועוד.   ראש המועצה התייחס לשאלות ורשם לפניו מספר הערות חשובות.  כמו כן ענו לשאלות החברים, נתנאל כ”ץ ומנהל מחלקת החינוך שעוסקים תקופה ארוכה בגיבוש התכנית.

בסיום הישיבה סיכם יאיר אודם את תפישתו בנושא הישגים ומצויינות: “בית ספר הוא מקום אשר כל הבאים בין כתליו יימצאו בתהליך למידה ושיפור מתמידים, תוך כדי פעילויות ועשייה מתחדשות, בתרבות של שיתוף פעולה וערבות הדדית. עלינו לפתח חלון הזדמנויות, לזהות מקום של פוטנציאל ולאפשר מיצוי היכולת של כל תלמיד”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter