באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

שיתוף פעולה אזורי

שיתוף פעולה אזורי

תאגיד המים והביוב האזורי פלג הגליל מפעיל מתקן מקומי לטיפול בשפכי יקב דלתון

שפכי תעשייה היום בעלי פוטנציאל זיהום סביבתי גדול לאור העובדה שהם עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח השפעותיהם רחב ביותר. השפעה זו מתבטאת בין השאר בפגיעה במערכות הולכת השפכים ובמט”שים לרבות פגיעה באיכות הקולחים המופקים ומשמשים להשקיית גידולים חקלאיים.

בשנים האחרונות, עקב החמרת הרגולציה הסביבתית, מדווחים מקרים רבים של חריגות באיכות השפכים, מהערכים המותרים בחוק – ומפעלים רבים נדרשים לשפר את איכות השפכים שכן אם לא הם נקנסים בשל כך.

לפני כארבע שנים החל שיתוף פעולה בין תאגיד המים “פלג הגליל” לחברת מיג”ל, כתגובה לקול קורא שהפיץ האיחוד האירופי. במסגרת זו במימון האיחוד האירופי פרויקט שנועד לתת פתרון מקומי לטיפול בשפכי בתי בד.
הנזקים הנגרמים למערכות הביוב הציבוריות, לרבות מט”שים מתוצרי בתי הבד הנוצרים בהליך הפקת שמן הזית חמורים מאוד ומביאים מידי שנה לקריסת מט”שים שונים ברחבי הגליל (אזור בו בתי בד לרוב).
בשלב מאוחר יותר פלג הגליל בשיתוף עם יקב דלתון הקים מתקן פיילוט לטיפול בשפכי היקב, ולאור התוצאות המבטיחות של הפיילוט הוקם מתקן קבע.
המתקן מטפל בכל השפכים שמפיק היקב שהינם מאופיינים בעומסים ביולוגיים כבדים מאוד, עד להבאתם לרמה שמאפשרת את הזרמתם לרשת הביוב הציבורית.

חיפש פתרון אשר ימנע קריסה של המט”ש על כל המשתמע מכך  הן מההיבט של זיהום הסביבה והן מההיבט הכספי שזיהום סביבתי עלול לגרום לצד ג’.”

עוד נמסר לנו כי, עד להקמת המתקן נאלץ היקב לפנות את השפכים באמצעות מכלים/מכליות, בהליך מסובך ויקר למכון פינוי ייעודי לשפכים חריגים ואסורים, ההצלחה ביקב דלתון הביאה להתעניינות מיקבים רבים בארץ ובעולם.

  • שיתוף פעולה אזורי
  • שיתוף פעולה אזורי

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter