באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

רמת ישי: משחקי כבוד

רמת ישי: משחקי כבוד

מהומה בישיבת המועצה לאחר שראש המועצה, עפר בן אליעזר סירב לדון בהצעה לסדר של גיא זקס על גל הפריצות לבתים ביישוב. הויכוח בין השניים הגיע לטונים גבוהים וגלש לביטויים אישיים קשים. בן אליעזר: מה שמגיע אליי מחברי המועצה ולא כתוב עליו לכבוד ראש המועצה אלא עפר בן אליעזר, מבחינתי לא קיים”.

מהומה קשה בישיבת המועצה ברביעי שעבר, בעת שראש המועצה, עפר בן אליעזר סירב להעלות לדיון את הצעתו לסדר של חבר המועצה גיא זקס בנוגע לגל עבירות הרכוש ברמת ישי בשבועות האחרונים, מכיוון שהצעה הופנתה ל”מר עפר בן אליעזר” ולא ל”ראש המועצה עפר בן אליעזר”. בתחילה אמר בן אליעזר: “אליי לא הגיעה הצעה לסדר בנושא בטחון” ואז תיקן את עצמו ואמר: “לראש המועצה לא הגיעה הצעה לסדר בנושא בטחון”. זקס פנה אלא מזכיר המועצה, עוזי פריד בדרישה כי יגיד אם הצעתו לסדר הגיעה אלא שהוא נקטע מיידית על ידי סגן ראש המועצה, דב ברקאי שכינה אותו בריון. בעקבות כך פתח זקס במחאה קולנית לאורך כל הישיבה, תוך שהוא זועק כלפי בן אליעזר סדרת קריאות בגנות התנהלותו, וכן תביעה חוזרת ונשנית לדון בהצעתו לסדר. עד שבן אליעזר החליט לערוך הפסקה של חמש דקות בדיון. בתום ההפסקה המשיך זקס להפריע למהלכה של הישיבה ובן אליעזר ביקש ממנו לצאת מהישיבה אלא שזקס סירב לכך משם התדרדרה הסיטואציה למלחמת צעקות בין זקס לבין בן אליעזר.

גיא זקס
בן אליעזר, סירב לדון בפריצות.

לאחר הישיבה אמר זקס: “התנהלות יו”ר הקואליציה בן אליעזר היא פשוט בושה וחרפה. האיש עושה מה שהוא רוצה כאילו לחברי המועצה אין זכויות וסמכויות. אני מתנצל בפני חברי לאופוזיציה, המסתייגים מדרך המאבק שלי, באם נפגעו מהתנהגותי, אבל כבר אמרתי עוד בקדנציה הקודמת שלא תהיה כאן חצי דמוקרטיה או חצי חופש ביטוי, ואני אמשיך לעמוד על כך. אין ספק כי עלינו, כאופוזיציה, לטכס עצה כיצד לנהוג באופן אחיד, אפקטיבי יותר ואולי מתלהם פחות, אל מול גילויי הפרת החוק של יו”ר הקואליציה. לגופו של עניין, רציתי להעלות את הצעתי לסדר בנושא קריסת הביטחון האישי של תושבי רמת ישי, נוכח גל הפריצות ששוטף את היישוב, לאחר שתושבים ביקשו זאת ממני”.

ראש המועצה, עפר בן אליעזר: מה שמגיע אליי מחברי המועצה ולא כתוב עליו לכבוד ראש המועצה אלא עפר בן אליעזר, מבחינתי לא קיים”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter